ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Η ενότητα της Γενετικής Παθολογίας παρέχει ένα πλήρες φάσμα διαγνωστικών υπηρεσιών για κληρονομικές γενετικές διαταραχές και γενετικούς παράγοντες κινδύνου. Είμαστε δεσμευμένοι να:

  • παρέχουμε την υψηλότερη ποιότητα φροντίδας των εξεταζομένων
  • συνεργαζόμαστε με τους παραπέμποντες ιατρούς παρέχοντας γενετική συμβουλευτική με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων

Εκτελούμε γενετικές αναλύσεις σε δείγματα ολικού αίματος. Οι αναλύσεις που εκτελεί το εργαστήριο Μοριακής Γενετικής περιλαμβάνει: διαγνωστικές αναλύσεις σε πάσχοντες και φορείς, καθώς και σε προγεννητικό έλεγχο.

Εξετάσεις της ενότητας