Σύνδρομο νεανικής πολυποδίασης (Polyposis, juvenile intestinal) – γονίδιο SMAD4

OMIM 600993

Το γονίδιο SMAD4 περιέχει οδηγίες για την κατασκευή μιας πρωτεΐνης που εμπλέκεται στην μετάδοση χημικών σημάτων από την επιφάνεια του κυττάρου προς τον πυρήνα.

Αυτή η οδός σηματοδότησης, που ονομάζεται αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού βήτα (ΤΟΡ-β), επιτρέπει στο εξωτερικό περιβάλλον να επηρεάζει το κύτταρο, έτσι ώστε να παράγει άλλες πρωτεΐνες.

Η διαδικασία σηματοδότησης αρχίζει όταν μία πρωτεΐνη ΤΟΡ-β αποδίδει (δεσμεύεται) προς έναν υποδοχέα στην επιφάνεια του κυττάρου, το οποίο ενεργοποιεί μια ομάδα συγγενών πρωτεϊνών SMAD.

Οι πρωτεΐνες SMAD δεσμεύονται στην πρωτεΐνη SMAD4 και σχηματίζουν ένα σύμπλεγμα πρωτεϊνών, οι οποίες στη συνέχεια κινούνται προς τον πυρήνα του κυττάρου. Στον πυρήνα, το σύμπλεγμα πρωτεϊνών SMAD προσδένεται σε συγκεκριμένες περιοχές του DNA όπου ελέγχει τη δραστηριότητα των συγκεκριμένων γονιδίων και ρυθμίζει την κυτταρική ανάπτυξη και διαίρεση (πολλαπλασιασμό).

Με τον έλεγχο δραστικότητας γονιδίου και ρύθμισης του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, η πρωτεΐνη SMAD4 εξυπηρετεί τόσο ως παράγοντας μεταγραφής και ως καταστολέας όγκου.

Περισσότερες από 60 μεταλλάξεις στο γονίδιο SMAD4 έχουν βρεθεί ότι προκαλούν σύνδρομο νεανικής πολυποδίασης, μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από πολλαπλούς καλοήθεις όγκους.

Οι περισσότερες μεταλλάξεις γονιδίων που προκαλούν το σύνδρομο αυτό παράγουν ασυνήθιστα μικρές, μη λειτουργικές πρωτεΐνες. Η έλλειψη λειτουργικής πρωτεΐνης SMAD4, εμποδίζει τη σύνδεση με άλλες πρωτεΐνες SMAD και παρεμβαίνει στην μετάδοση των χημικών σημάτων από την κυτταρική επιφάνεια προς τον πυρήνα.

Το σύμπλεγμα πρωτεϊνών SMAD δεν ενεργοποιηείται και δεν μπορεί να μεταφερθεί στον πυρήνα, όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων και τη δραστηριότητα ορισμένων γονιδίων.