Πρωτοβάθμια κροσωτή δυσκινησία 9, με ή χωρίς αναστροφή σπλάχνων (Ciliary dyskinesia, primary 9, with or without situs inversus) – γονίδιο DNAI2

OMIM 612444