Σύνδρομο Loeys-Dietz τύπου 3 (Loeys-Dietz syndrome, type 3) – γονίδιο SMAD3

OMIM 603109