Γενωμική ανάλυση για Νευροινωμάτωση τύπων 1 & 2 – γονίδια NF1 & NF2 NGS panel

Τι είναι η νευροϊνωμάτωση;

Η νευροινωμάτωση είναι μια ομάδα διακριτών διαταραχών που γενικά προκαλούν όγκους του νευρικού συστήματος. Οι όγκοι αρχίζουν να εμφανίζονται στα κύτταρα που απαρτίζουν το νεύρο και το έλυτρο μυελίνης (η λεπτή μεμβράνη που περιβάλλει και προστατεύει τα νεύρα) κι ο τύπος του όγκου που αναπτύσσεται εξαρτάται από τον τύπο των κυττάρων που εμπλέκονται.

Η νόσος περιλαμβάνει τη νευροϊνωμάτωση τύπου 1 (NF1, που ονομάζεται επίσης νόσος von Recklinghaus), τη νευροϊνωμάτωση τύπου 2 (NF2) και έναν τύπο που κάποτε θεωρείται ότι ήταν μια παραλλαγή της NF2, αλλά τώρα ονομάζεται schwannomatosis, που κληρονομούνται ως αυτοσωματικά επικρατή γενετικά νοσήματα.

Οι πιο κοινοί όγκοι που σχετίζονται με NF1 είναι νευρινώματα (όγκοι των περιφερικών νεύρων), ενώ schwannomas (όγκοι που αφορούν τα κύτταρα schwann, που βοηθούν το σχηματισμό του ελύτρου της μυελίνης), είναι πιο συχνοί στην NF2 και στη schwannomatosis. Οι περισσότεροι όγκοι είναι καλοήθεις, αν και περιστασιακά μπορεί να γίνουν κακοήθεις.

Νευροϊνωμάτωση: μορφές και κληρονομικότητα

Ο τύπος NF1 (OMIM 162200 ) είναι η πιο κοινή μορφή νευροϊνωμάτωσης, που εμφανίζεται με συχνότητα ~ 1 στα 3.000 έως 4.000 άτομα κι οφείλεται σε επικρατείς μεταλλάξεις του γονιδίου NF1 (ΟΜΙΜ 613113). Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι δερματικές ανωμαλίες, όπως café-au-lait κηλίδες, νευρινώματα, οζίδια Lisch, και φακίδες στη μασχάλη και στη βουβωνική χώρα, που είναι συχνά εμφανή κατά τη γέννηση ή λίγο αργότερα αλλά τυπικά έως την ηλικία 10 ετών. Αν και πολλοί ασθενείς κληρονομούν τη νόσο από κάποιο γονέα, μεταξύ 30 έως 50% των περιπτώσεων είναι αποτέλεσμα μιας νέας γενετικής μετάλλαξης (de novo), που δεν κληρονομήθηκε από κάποιο γονέα, αλλά που όμως ο ασθενής έχει μετά κίνδυνο 50% να τη μεταδώσει στα δικά του παιδιά.

Ο τύπος NF2 (OMIM 101000) είναι σχετικά πιο σπάνιος, με συχνότητα εκδήλωσης περίπου 1 στα 25.000 άτομα. Περίπου το 50% των ατόμων που έχουν προσβληθεί έχουν κληρονομήσει του γονιδίου NF2 (OMIM 607379) oτη νόσο από κάποιο γονέα ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι αποτέλεσμα μιας νέας γενετικής μετάλλαξης (de novo), που δεν κληρονομήθηκε από κάποιο γονέα, αλλά που όμως ο ασθενής έχει μετά κίνδυνο 50% να τη μεταδώσει στα δικά του παιδιά. Τα χαρακτηριστικά ευρήματα στην NF2 είναι schwannomas πολλαπλών κρανιακών και νωτιαίων νεύρων, ειδικά του αιθουσαίου νεύρου (vestibular nerve), όπως επίσης και άλλους όγκους, όπως μηνιγγιώματα και επενδυμώματα. Παρά το γεγονός ότι τα άτομα με NF2 μπορεί να έχουν νευρινώματα που μοιάζουν με μικρά πτερύγια του δέρματος, σπανίως έχουν τις café-au-lait κηλίδες που εμφανίζονται στον τύπο NF1. Τα άτομα με NF2 είναι σε κίνδυνο για την ανάπτυξη άλλων τύπων όγκων του νευρικού συστήματος, όπως επενδυμώματα και γλοιώματα (δύο τύπους όγκων που αναπτύσσονται στο νωτιαίο μυελό) και μηνιγγιώματα (όγκοι που αναπτύσσονται κατά μήκος των προστατευτικών στρωμάτων που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό).

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση;

Εκτελούμε ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS) σε ειδικό αναλυτή Genome Analyzer – Ion Proton, όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων (splice sites) των γονιδίων NF1 και NF2, που μας επιτρέπει με τη βοήθεια σύνθετων και εξειδικευμένων εργαλείων βιοπληροφορικής την ανίχνευση >98% των παθολογικών μεταλλάξεων των γονιδίων.

Όπου αυτό είναι εφικτό ή/και αναγκαίο, εκτελείται και επιπλέον ανάλυση MLPA για την ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών των γονιδίων (βλέπε την τελική αντίστοιχη έκθεση αποτελεσμάτων).

Για ποιο λόγο να επιλέξω την InterGenetics ;

Η εξέταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και σύνθετη, επομένως είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να εκτιμηθούν από εξειδικευμένη ομάδα κλινικών και μοριακών γενετιστών, που εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

H InterGenetics δεν είναι απλά ένα εργαστήριο Γενετικής. Είμαστε μια σύνθετη ομάδα από κλινικούς και εργαστηριακούς γενετιστές και γι’αυτό μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί σας ή/και με τον θεράποντα ιατρό σας, την ενδεδειγμένη εξέταση για το πρόβλημά σας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων μας, συνοδεύονται πάντα με λεπτομερή κλινική εκτίμηση των ευρημάτων.

Η σωστή κλινική γενετική εκτίμηση του περιστατικού και η γενετική συμβουλή, τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να καθορισθεί η σωστή στρατηγική του εργαστηριακού ελέγχου και να μπορέσουν να αποδοθούν σωστά οι έννοιες του πάσχοντος και του φυσιολογικού.

Υπό την επιστημονική επίβλεψη του Καθηγητή Ιατρικής Γενετικής Κ. Πάγκαλου, η InterGenetics αποτελεί ένα πρότυπο ιατρικό κέντρο διαγνωστικής γενετικής διεθνών προδιαγραφών με ιστορία 40 ετών στην Ελλάδα.

Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.