Δυσκινησία κροσσών (Ciliary dyskinesia, primary, 6) – γονίδιο TXNDC3

OMIM 607421