Πρωτοβάθμια κροσωτή δυσκινησία 3, με ή χωρίς αναστροφή σπλάχνων (Ciliary dyskinesia, primary 3, with or without situs inversus) – γονίδιο DNAH5

OMIM 608644