Σύνδρομο Coffin-Lowry (Coffin-Lowry syndrome) – γονίδιο RPS6KA3

OMIM 300075

Το γονίδιο RPS6KA3 περιέχει οδηγίες για την παρασκευή μιας πρωτεΐνης η οποία είναι μέρος μιας οικογένειας και ονομάζεται ριβοσωματικές S6 κινάσες (RSKs). Αυτές οι πρωτεΐνες βοηθούν στη ρύθμιση της δραστηριότητας ορισμένων γονιδίων και εμπλέκονται στη σηματοδότηση των κυττάρων. Οι RSK πρωτεΐνες πιστεύεται ότι παίζουν ένα ρόλο σε αρκετές σημαντικές κυτταρικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων της κυτταρικής ανάπτυξης και διαίρεσης (πολλαπλασιασμός), της κυτταρικής εξειδίκευσης (διαφοροποίηση), και αυτο-καταστροφής των κυττάρων (απόπτωση).

Η πρωτεΐνη από το γονίδιο RPS6KA3 φαίνεται να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον εγκέφαλο. Η πρωτεΐνη εμπλέκεται σε μονοπάτια κυτταρικής σηματοδότησης που απαιτούνται για την εκμάθηση, για το σχηματισμό των μακροπρόθεσμων μνημών, και την επιβίωση των νευρικών κυττάρων.

Περισσότερες από 125 μεταλλάξεις στο γονίδιο RPS6KA3 έχουν ταυτοποιηθεί σε άτομα με σύνδρομο Coffin-Lowry, μια κατάσταση που σχετίζεται με νοητική υστέρηση και σκελετικές ανωμαλίες. Όλες αυτές οι μεταλλάξεις μειώνουν σοβαρά ή εξαλείφουν τη δραστικότητα της πρωτεΐνης RPS6KA3. Μερικές μεταλλάξεις εισάγουν ή διαγράφουν το γενετικό υλικό στο γονίδιο ή ακόμα και αλλάζουν τις οδηγίες, που περιέχει το γονίδιο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της πρωτεΐνης. Άλλες μεταλλάξεις αλλάζουν μόνο τα δομικά στοιχεία πρωτεϊνών (αμινοξέα) στην πρωτεΐνη RPS6KA3.

Οι ερευνητές δεν κατανοούν πλήρως πώς οι μεταλλάξεις στο γονίδιο RPS6KA3 οδηγούν στα σημεία και τα συμπτώματα του συνδρόμου Coffin-Lowry. Μία λειτουργική πρωτεΐνη RPS6KA3 φαίνεται να είναι σημαντική για τη μάθηση και τη μνήμη, αλλά ο ρόλος της στη διαμόρφωση του ανθρώπινου σκελετού παραμένει ακόμα άγνωστη.