Ανεπάρκεια διυδρολιποαμιδίου αφυδρογονάσης (Dihydrolipoamide dehydrogenase deficiency) – γονίδιο DLD

OMIM 246900