Ακροχορδονοειδής ακροκεράτωση (Acrokeratosis verruciformis) – γονίδιο ATP2A2

OMIM 108740