Πρωτοβάθμια κροσωτή δυσκινησία 7, με ή χωρίς αναστροφή σπλάχνων (Ciliary dyskinesia, primary 7, with or without situs inversus) – γονίδιο DNAH11

OMIM 611884