Κροσωτή δυσκινησία 12 (Ciliary dyskinesia, primary, 12) – γονίδιο RSPH9

OMIM 612648

Μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ανωμαλίες της κινητικότητας των κροσσών. Παρουσιάζονται λοιμώξεις του αναπνευστικού που οδηγούν σε χρόνια φλεγμονή και επαναλαμβανόμενες βρογχεκτασίες. Επίσης, παρατηρείται μειωμένη γονιμότητα συχνά σε άνδρες ασθενείς, λόγω ανωμαλιών στο τελείωμα των σπερματοζωαρίων.

Οι μισοί από τους ασθενείς εμφανίζουν αναστροφή σπλάχνων, λόγω δυσλειτουργίας των εμβρυϊκών κόμβων και αμφοτερόπλευρη τυχαιοποίηση της ασυμμετρίας του σώματος. Η πρωτοβάθμια κροσωτή δυσκινησία σχετίζεται με αναστροφή σπλάχνων και αναφέρεται ως σύνδρομο Kartagener.