Πρωτοβάθμια κροσωτή δυσκινησία 1, με ή χωρίς αναστροφή σπλάχνων (Ciliary dyskinesia, primary 1, with or without situs inversus) – γονίδιο DNAI1

OMIM 244400