Σύνδρομο Smith-Lemli-Opitz

Το σύνδρομο Smith-Lemli-Opitz προκαλείται από υπολειπόμενου τύπου μεταλλάξεις στο γονίδιο DHCR7 στη χρωμοσωματική θέση 11q12, που κωδικοποιεί το ένζυμο 7-dehydro-cholesterol reductase, που οδηγούν σε ανωμαλίες του μεταβολισμού της χοληστερόλης και ανεπάρκεια των παραγώγων στεροειδών ορμονών.

Οι φαινοτυπικές ανωμαλίες περιλαμβάνουν μικροκεφαλία, υποσπαδία, αμφίβολα εξω-γεννητικά όργανα, διανοητική καθυστέρηση και δυσπλασίες του προσώπου. Μερικά απο αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της προγεννητικής υπερηχογραφικής εξέτασης (π.χ. υποσπαδία ή/και κρυψορχία) κι επειδή τα χαμηλά επίπεδα ορού της ελεύθερης οιστριόλης στον ορό της εγκύου μητέρας επίσης μπορεί να συνδέονται με το νόσημα, η ανάγκη προγεννητικού ελέγχου για μεταλλάξεις του γονιδίου DHCR7 στο έμβρυο είναι σχετικά συχνό γεγονός.

Ωστόσο, ο συσχετισμός γονοτύπου-φαινοτύπου θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή καθώς παρατηρείται μια σημαντική ετερογένεια στη βαρύτητα της νόσου μεταξύ πασχόντων (συνήθως διπλοί ετεροζυγώτες) με τις ίδιες μεταλλάξεις.

Στο Εργαστήριο μας πραγματοποιούμε ανάγνωση της αλληλουχίας του DNA (automated bi-directional fluorescent DNA sequencing) όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων (intron/exon boundaries) του γονιδίου DHCR7, επιτρέποντας την ανίχνευση ποσοστού μεγαλύτερου από 95% των παθολογικών μεταλλάξεων του νοσήματος.