ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

  • πολυετής εμπειρία σε >5.000 εξετάσεις ατόμων και διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στη γενετική
    ταυτοποίηση
  • δυνατότητα διερεύνησης σύνθετων συγγενικών σχέσεων κι άλλων εξειδικευμένων περιστατικών
    γενετικής ταυτοποίησης

Προσφέρουμε την υψηλότερη δυνατή αξιοπιστία αποτελεσμάτων

Η γενετική ταυτοποίηση (μοριακός έλεγχος του DNA) αποτελεί μια από τις σημαντικές εφαρμογές των επιτευγμάτων της σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στον άνθρωπο. Βασική αρχή της διαδικασίας αποτελεί το γεγονός ότι το DNA του κάθε ανθρώπου προέρχεται από αμοιβαία συνεισφορά ίσης ποσότητας γενετικού υλικού από τους δύο γονείς (50% κληρονομείται από τον πατέρα και 50% από τη μητέρα). Ο συνδυασμός της γενετικής πληροφορίας των γονέων στο παιδί τους, του προσδίδει μια νέα, μοναδική και καθοριστική γενετική ταυτότητα.

Oυδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο του DNA

Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας της, η Μονάδα των γενετικών ταυτοποιήσεων της InterGenetics έχει εξετάσει μέχρι το τέλος του 2014 πάνω απο 5.000 άτομα, για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό πατρότητας, εκ των οποίων 148 εξετάσεις έγιναν κατόπιν δικαστικών εντολών (πραγματογνωμοσύνες).

Η γενετική ταυτοποίηση πραγματοποιείται μέσω σύγκρισης συγκεκριμένων περιοχών του ανθρώπινου γονιδιώματος με υψηλό βαθμό πολυμορφικότητας (γενετικοί τόποι ή Short Tandem Repeats – STRs,). Πρόκειται για επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες ζευγών βάσεων, οι οποίες εμφανίζουν διάφορα αλληλόμορφα στον πληθυσμό. Ο συνδυασμός των αλληλομόρφων όλων των εξεταζόμενων πολυμορφικών δεικτών είναι ικανός να αποκλείσει ή όχι την γενετική συγγένεια ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους.

Μάθε μαζί μας με ασφάλεια τη συγγενική σου σχέση

Η InterGenetics στα τεστ αυτά ακολουθεί με αυστηρό τρόπο το ιατρικό απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα δεν κοινοποιούνται ποτέ τηλεφωνικά, ενώ παραδίδονται στους χώρους μας μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας των εξεταζόμενων. Είναι δυνατόν να αποσταλούν με courier, όταν αυτό ζητηθεί και με ευθύνη του εξεταζόμενου.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα ο αριθμός των ζευγαριών που προβαίνουν στη συγκεκριμένη εξέταση. Γι’ αυτό ευθύνεται ,σε μεγάλο βαθμό, ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Οι μακροχρόνιοι δεσμοί που συνδυάζονται με κάποια παράλληλη σχέση του ενός ή του άλλου συντρόφου, οι ανεπιθύμητες και απρογραμμάτιστες κυήσεις, η έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στο ζευγάρι, πολλαπλασιάζουν τις αμφιβολίες.

Στις χιλιάδες περιπτώσεις που έχουμε αναλύσει δεν προέκυψε ποτέ αμφισβήτηση

Η ταυτοποίηση ατόμων με ανάλυση του DNA (DNA Profiling ή DNA Fingerprinting) είναι μια σχετικά νέα επιστημονική διαδικασία, που μπορεί πλέον θετικά και με πιθανότητα >99,99% να ταυτοποιήσει τα άτομα και τις σχέσεις μεταξύ τους, αναλύοντας το DNA τους. Εφόσον μοιραζόμαστε το ίδιο γενετικό υλικό με τους συγγενείς μας, μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τις οικογενειακές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και συμπερασματικά να προσδιορίσουμε με απόλυτη ακρίβεια, για παράδειγμα, αν ένας άντρας είναι ο βιολογικός πατέρας ενός παιδιού (ή και άλλες συγγενικές σχέσεις). Η εξέταση που προσδιορίζει το παραπάνω συμπέρασμα, το τεστ πατρότητας με την ανάλυση του DNA, είναι το διεθνώς αποδεκτό οριστικό και απόλυτα καθοριστικό τεστ. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο, τόσο από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, όσο και από τους νομικούς επιστήμονες, έχει δε χαρακτηρισθεί ως μέθοδος αναφοράς στο να επιλύει αμφισβητήσεις σε θέματα πατρότητας ή άλλων συγγενικών σχέσεων, όπως μητρότητας, ταυτοποίησης πιθανών συγγενών, όπως παππούς-γιαγιά/εγγονός-ή, θείος-θεία/ανηψιός-ά, πρωτοξάδερφα, κ.α.. Ο πολιτειακός νόμος στις περισσότερες χώρες έχει αναβαθμιστεί, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει διατάξεις, που αφορούν και ρυθμίζουν τις παραπάνω εξετάσεις. Βασική βέβαια προϋπόθεση όλων των παραπάνω αποτελεί η εξέταση να γίνεται με τον ασφαλέστερο και εγκυρότερο δυνατό τρόπο.

Εξετάσεις της ενότητας