Τεστ DNA πατρότητας προγεννητικά (με επεμβατική λήψη)

Είναι δυνατή η ταυτοποίηση πατρότητας να γίνει προγεννητικά, εφόσον υπάρχουν εμβρυϊκά κύτταρα, που λαμβάνονται μετά απο επεμβατική λήψη (αμνιοπαρακέντηση). Η εξέταση πραγματοποιείται με την ίδια μεθοδολογία ανάλυσης DNA, όπως και μεταγεννητικά.

Η InterGenetics για την πραγματοποίηση της εξέτασης αυτής, θέτει αυστηρή προϋπόθεση την μη διακοπή της κύησης

Για το λόγο αυτό εκτελεί την εξέταση μετά την 12η εβδομάδα της κύησης, που είναι το νομικό όριο μέχρι το οποίο επιτρέπεται η οικιοθελής διακοπή της κύησης. Για τον παραπάνω λόγο δέχεται προγεννητική εξέταση πατρότητας μόνο απο δείγμα αμνιακού υγρού (λήψη 2ου τριμήνου).