Τεστ DNA για συγγενικές σχέσεις

Γενετική ταυτοποίηση αδελφών

Το τεστ αυτό προσδιορίζει τη στατιστική πιθανότητα δύο ή περισσότερα πρόσωπα να συνδέονται ως βιολογικά αδέλφια ή αδελφές. Συνήθως εφαρμόζεται όταν ένα κλασσικό τεστ πατρότητας δεν είναι εφικτό κι έτσι είναι το μόνο μέσο για τη διαπίστωση πατρότητας είναι η εξέταση των παιδιών του πιθανού πατέρα για να δούμε αν έχουν σχέση μεταξύ τους.

Σε αυτό το τεστ, τα δύο ή περισσότερα αδέλφια που εξετάζονται δεν είναι απαραίτητο να έχουν κοινούς όλους τους πολυμορφικούς δείκτες, όπως π.χ. ο πατέρας και το παιδί. Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της σύγκρισης στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε στατιστική ανάλυση, προσπαθώντας να διαπιστώσουμε ποιό είναι το ενδεχόμενο τα δυο πιθανά αδέλφια να έχουν κοινούς και τους δύο γονείς, ένα γονέα κοινό, ή ότι δεν έχουν κοινούς γονείς.

Σε αντίθεση με ένα κλασσικό τεστ πατρότητας, που παρέχει πάντα ένα οριστικό αποτέλεσμα με πιθανότητα >99,99%, το τεστ DNA αδελφών είναι κάπως διαφορετικό. Όταν διεξάγεται ένα τεστ DNA αδελφών, το εργαστήριο θα προσδιορίσει το γενετικό προφίλ των αδελφών και με βάση τους πολυμορφισμούς του κάθε ατόμου προσδιορίζεται ένας στατιστικός δείκτης –likelihood ratio. Εάν ο δείκτης είναι ίσος ή μικρότερος από 1, αυτό υποδηλώνει μη-συγγένεια, ενώ εάν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος από 1, αυτό υποδεικνύει ότι τα δύο άτομα είναι πιο πιθανό να είναι πλήρη ή ετεροθαλή αδέλφια. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η πιθανότητα και για το λόγο αυτό συχνά χρειάζεται να αναλυθούν πολλοί πολυμορφικοί δείκτες (π.χ. >30), ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή τιμή.

Ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιούμε πολλές δεκάδες διεθνώς αποδεκτούς και πιστοποιημένους πολυμορφικούς δείκτες STR’s (τουλάχιστον 30), καθώς κι άλλους πολυμορφικούς δείκτες STR’s του χρωμοσώματος Χ, για την εξαγωγή του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού πιθανότητας (likelihood ratio). Για τον υπολογισμό και την εξαγωγή της πιθανότητας χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό και την απαραίτητη πιστοποιημένη βάση δεδομένων της συχνότητας των STR’s στον ελληνικό πληθυσμό, προσφέροντας μοναδική αξιοπιστία κι ασφάλεια.

Γενετική ταυτοποίηση παππού-γιαγιάς-τέκνου

Το τεστ παππού-γιαγιάς-τέκνου προσδιορίζει τη στατιστική πιθανότητα ότι ένα άτομο είναι πράγματι ο βιολογικός παππούς ή γιαγιά ενός παιδιού. Αυτό το τεστ DNA απαιτεί τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός πιθανού παππού και της γιαγιάς καθώς και το παιδί. Οι βιολογικοί γονείς συμβάλλουν εξίσου στο DNA του παιδιού τους, έτσι ώστε το ήμισυ του DNA του προέρχεται από το κάθε γονέα. Όταν το παιδί αυτό γίνει πατέρας, αυτός με τη σειρά του συμβάλλει στο ήμισυ του DNA του παιδιού του. Ως εκ τούτου, το ήμισυ του DNA του εγγονού προέρχεται από τους παππούδες και γιαγιάδες.

Επίσης το τεστ αυτό είναι χρήσιμο όταν ο φερόμενος πατέρας δεν είναι σε θέση να ελεγχθεί. Τότε είναι δυνατόν να αναλυθεί το DNA ενός ή και των δύο γονέων του, αν αυτοί είναι στη ζωή.

Σε αντίθεση με ένα κλασσικό τεστ πατρότητας, που παρέχει πάντα ένα οριστικό αποτέλεσμα με πιθανότητα>99,99%, το τεστ παππού-γιαγιά-τέκνου είναι κάπως διαφορετικό. Όταν διεξάγεται ένα τεστ παππού-γιαγιά-τέκνου, το εργαστήριο θα προσδιορίσει το γενετικό προφίλ των εξεταζόμενων και με βάση τους πολυμορφισμούς του κάθε ατόμου προσδιορίζεται ένας στατιστικός δείκτης–likelihood ratio. Εάν ο δείκτης είναι ίσος ή μικρότερος από 1, αυτό υποδηλώνει μη-συγγένεια, ενώ εάν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος από 1, αυτό υποδεικνύει ότι τα δύο άτομα είναι πιο πιθανό να έχουν βιολογική σχέση παππού/γιαγιά με το παιδί. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η πιθανότητα και για το λόγο αυτό συχνά χρειάζεται να αναλυθούν πολλοί πολυμορφικοί δείκτες (π.χ. >30), ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη τιμή.

Ανάλογα με τη περίπτωση, χρησιμοποιούμε πολλές δεκάδες διεθνώς αποδεκτούς και πιστοποιημένους πολυμορφικούς δείκτες STR’s (τουλάχιστο 30), καθώς κι άλλους πολυμορφικούς δείκτες STR’s του χρωμοσώματος Χ, για την εξαγωγή του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού πιθανότητας (likelihood ratio). Για τον υπολογισμό και την εξαγωγή της πιθανότητας χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό και την απαραίτητη πιστοποιημένη βάση δεδομένων της συχνότητας των STR’s στον ελληνικό πληθυσμό, προσφέροντας μοναδική αξιοπιστία κι ασφάλεια.

Ειδικότερα σε περιπτώσεις με άρρενα τέκνα και παππού, εξετάζουμε πολλαπλούς δείκτες STS του χρωμοσώματος Υ (Y-haplotype) και με τον τρόπο αυτό ταυτοποιείται απόλυτα η πατρογονική κληρονομιά, αφού το χρωμόσωμα Y πάντα κληρονομείται από τον πατέρα στο γιό του κι ούτω καθεξής.

Γενετική ταυτοποίηση θείου-θείας-τέκνου

Το τεστ θείου/θείας, επίσης γνωστό διεθνώς ως avuncular test, είναι κατά βάση ένα τεστ πατρότητας ή μητρότητας, όπου αναλύονται συγκεκριμένοι πολυμορφικοί δείκτες DNA για να προσδιοριστεί η στατιστική πιθανότητα (likelihood ratio) ότι ένα άτομο είναι η βιολογική θεία ή θείος του παιδιού, αντί του προσδιορισμού άμεσης γονεϊκής σχέσης. Το τεστ DNA για τις θείες ή οι θείους επιτρέπει στον αδελφό ή αδελφή του φερόμενου ως πατέρα να συμμετάσχουν σε ένα τεστ DNA για να ελέγξει τις βιολογικές σχέσεις. Δεδομένου ότι όλοι κληρονομούμε γονιδιωματική πληροφορία κι από τους δυο γονείς μας, οι οποίοι, μαζί με τους αδελφούς και τις αδελφές τους, έχουν κι αυτοί κληρονομήσει το γενετικό υλικό τους από τους γονείς τους, το γενετικό μας υλικό αντανακλά τη σχέση μας με θείες και θείους μας.

Σε αντίθεση με ένα κλασσικό τεστ πατρότητας, που παρέχει πάντα ένα οριστικό αποτέλεσμα με πιθανότητα >99,99%, το τεστ θείου-θείας είναι κάπως διαφορετικό. Το εργαστήριο θα προσδιορίσει το γενετικό προφίλ των συγγενών και με βάση τους πολυμορφισμούς του κάθε ατόμου προσδιορίζεται ένας δείκτης στατιστικός δείκτης –likelihood ratio. Εάν ο δείκτης είναι ίσος ή μικρότερος από 1, αυτό υποδηλώνει μη-συγγένεια, ενώ εάν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος από 1, αυτό υποδεικνύει ότι τα εξεταζόμενα άτομα είναι πιο πιθανό να είναι αληθινοί βιολογικοί συγγενείς. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η πιθανότητα και για το λόγο αυτό συχνά χρειάζεται να αναλυθούν πολλοί πολυμορφικοί δείκτες (π.χ. >30), ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη τιμή.

Ανάλογα με τη περίπτωση, χρησιμοποιούμε πολλές δεκάδες διεθνώς αποδεκτούς και πιστοποιημένους πολυμορφικούς δείκτες STR’s (τουλάχιστον 30), καθώς κι άλλους πολυμορφικούς δείκτες STR’s των χρωμοσωμάτων Χ και Υ, για την εξαγωγή του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού πιθανότητας (likelihood ratio). Για τον υπολογισμό και την εξαγωγή της πιθανότητας χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό και την απαραίτητη πιστοποιημένη βάση δεδομένων της συχνότητας των STR’s στον ελληνικό πληθυσμό, προσφέροντας μοναδική αξιοπιστία κι ασφάλεια.

Επικοινώνησε μαζί μας. Σε καλούμε εμείς πίσω !