Τεχνικοί σύμβουλοι σε δικαστικές υποθέσεις

Έχουμε αναλάβει και διεκπεραιώσει ως τεχνικοί σύμβουλοι με απόλυτη επιτυχία δεκάδες δικαστικές υποθέσεις γενετικής ταυτοποίησης.