Γενετική ταυτοποίηση πατρικής κληρονομικότητας

Ειδικότερα σε περιπτώσεις με άρρενα τέκνα και παππού ή αδελφό του πιθανού πατέρα, που είναι διαθέσιμοι για εξέταση αντί του πατέρα, εξετάζονται πολλαπλοί (> 10) δείκτες STS του χρωμοσώματος Υ (Y-haplotype) και με τον τρόπο αυτό ταυτοποιείται απόλυτα η πατρογονική κληρονομικότητα (επομένως κι η πατρότητα), αφού το χρωμόσωμα Y πάντα κληρονομείται από τον πατέρα στο γιό του κι ούτω καθεξής.

Για την εξέταση αυτή χρησιμοποιούμε 11-14 διεθνώς αποδεκτούς και πιστοποιημένους δείκτες STS του χρωμοσώματος Y, για την εξαγωγή του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού πιθανότητας (likelihood ratio). Για τον υπολογισμό και την εξαγωγή της πιθανότητας χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό και βάση δεδομένων της συχνότητας των απλοτύπων του χρωμοσώματος Υ, προσφέροντας μοναδική αξιοπιστία κι ασφάλεια.