Ανάληψη δικαστικής πραγματογνωμοσύνης

Είμαστε εγγεγραμμένοι απο το 1993 στον πίνακα πραγματογνωμόνων όλων των Πρωτοδικείων της χώρας. Μόνο απο το 2001 έως και το τέλος του 2015 έχουμε αναλάβει και διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία 172 υποθέσεις.