Τεστ DNA για μητρότητα

Ακολουθείται κι εφαρμόζεται ακριβώς η ίδια μεθοδολογία κι ανάλυση όπως για το τεστ πατρότητας.