Τεστ DNA για έλεγχο διδυμίας

Οι περισσότεροι άνθρωποι υποθέτουν ότι δίδυμα σημαίνει ότι δυο άτομα έχουν παρόμοια φυσική εμφάνιση. Ωστόσο, ο τύπος της διδυμίας καθορίζεται πολύ πριν γεννηθούν τα δίδυμα κι οι όροι πανομοιότυπα ή όχι είναι κοινές λέξεις που αναφέρονται στον τρόπο ένωσης των κυττάρων κατά τη σύλληψη. Μονοζυγωτικά δίδυμα, που σημαίνει ‘ένας ζυγώτης’, είναι γενετικά ταυτόσημα και σχηματίζονται όταν ένα γονιμοποιημένο ωάριο χωρίζεται σε δύο γενετικά πανομοιότυπα κύτταρα. Δεδομένου ότι η φυσική εμφάνιση επηρεάζεται κι από περιβαλλοντικούς παράγοντες και όχι μόνο γενετικούς, μονοζυγωτικά δίδυμα μπορεί στην πραγματικότητα να έχουν διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι πάντα του ίδιου φύλου. Διζυγωτικά σημαίνει ‘δύο ζυγώτες’ κι αναφέρεται σε δίδυμα που αναπτύσσονται όταν δύο χωριστά ωάρια γονιμοποιηθούν κι εμφύτευθούν στη μήτρα. Μερικές φορές μοιάζουν μεταξύ τους, ή μπορεί να μην μοιάζουν καθόλου.

Ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τον τύπο της διδυμίας είναι μέσω γενετικών εξετάσεων. Το τεστ ταυτοποίησης διδύμων είναι μια απλή διαδικασία που πραγματοποιείται μετά τη γέννηση (ή και προγεννητικά) και προσδιορίζει το τύπο της διδυμίας με ποσοστό >99,99%. Για το τεστ αυτό χρησιμοποιούμε 16 διεθνώς αποδεκτούς και πιστοποιημένους πολυμορφικούς δείκτες STR’s (συν επιπλέον το μη-πολυμορφικό δείκτη για το φύλο AMEL), για την εξαγωγή του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού πιθανότητας (likelihood ratio).