Διεθνείς Συνεργασίες

Το 2014 με πρωτοβουλία του Καθηγητή Κωνσταντίνου Πάγκαλου, ιδρύθηκε στην Αγγλία η εταιρεία Genomis Ltd (UK), με τη συμβολή ομάδας γενετιστών, με σκοπό να μελετήσει και να σχεδιάσει νέα πρωτοποριακά γενωμικά τεστ με συγκεκριμένες κλινικές εφαρμογές. Η InterGenetics έχει επομένως στενή συνεργασία με την Genomis για την εκτέλεση όλων των γενωμικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο Κέντρο μας και ιδιαίτερα νέων πρωτοποριακών τεστ, όπως:

  • το τεστ Progenomis® που απευθύνεται σε μέλλοντες γονείς
  • το τεστ Fertilitis®που απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα αναπαραγωγής
  • το τεστ Fetalis® που εφαρμόζεται σε έμβρυα που παρουσιάζουν διάφορες ανωμαλίες διάπλασης στους υπέρηχους
  • το τεστ FetalSafe® που απευθύνεται σε γονείς που επιθυμούν τον πληρέστερο δυνατό προληπτικό έλεγχο γενετικών νοσημάτων που μπορεί να παρουσιάσει το παιδί που θα γεννηθεί, καθώς και την παραλλαγή του,
  • το τεστ FetalSafe® Plus, που περιλαμβάνει και προγεννητικό μοριακό καρυότυπο
  • το τεστ CarrierFree® που εφαρμόζεται ως έλεγχο φορέα σε έναν μέλλοντα γονέα για περισσότερα από 330 υπολειπόμενα γενετικά νοσήματα
  • το τεστ DonoSafe® που εφαρμόζεται για τη γενωμική ανάλυση ασφαλούς δωρεάς γενετικού υλικού  και
  • το τεστ Preventomis® που στοχεύει στην πρόληψη γενετικών νοσημάτων στους ενήλικες

κι άλλα πολλά γενωμικά τεστ με ευρύτατες κλινικές εφαρμογές.