Πορεία & Επιτεύγματα

Κατά τη διάρκεια των 40 χρόνων ύπαρξης της ομάδας μας, έχουν εξετασθεί κλινικά και εργαστηριακά περισσότερα από 536.000 περιστατικά από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπου χρειάστηκε, δόθηκε εμπεριστατωμένη γενετική καθοδήγηση. Ιδιαίτερη εμπειρία αποκτήθηκε από την ανάλυση >95.000 περιπτώσεων προγεννητικού ελέγχου, όπου πάντα εφαρμόσθηκαν οι πιο σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης χρωμοσωμάτων και γονιδίων.

Το ευρύ φάσμα των διαγνωστικών εξετάσεων μοριακής παθολογίας που προσφέρει το κέντρο, επιτυγχάνεται με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές μοριακής γενετικής ενώ εφαρμόσθηκαν καινοτόμες μέθοδοι διευρυμένου προγεννητικού και προεμφυτευτικού ελέγχου. Ιδιαίτερη εμπειρία αποκτήθηκε διαχρονικά στην ανάλυση αιματολογικών νεοπλασιών, με τη διερεύνηση >11.000 περιστατικών λευχαιμιών κι αιματολογικών παθήσεων. Επίσης, το φάσμα των διαγνωστικών μας εξετάσεων συμπληρώνει η πρόσφατη πρωτοποριακή εφαρμογή της γενωμικής ανάλυσης στην κλινική διάγνωση. Ο εκτεταμένος κατάλογος εξετάσεων που διατίθεται δίνει ένα πανόραμα πολλών διαφορετικών γενετικών εξετάσεων και μπορείτε να τον συμβουλευτείτε.

Οι υπηρεσίες μας, που προσφέρονται σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, πλαισιώνονται από μια ολοκληρωμένη γραμματειακή υποστήριξη. Η συστηματική συμμετοχή σε εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας και το σύστημα διαχείρισης ποιότητας (EN ISO 9001:2015), εξασφάλισε τη διαπίστευση του Κέντρου μας, σύμφωνα με το πρότυπο (EN ISO 15189:2012) για τις περισσότερες από τις βασικές μας εξετάσεις, προβάλλοντας την αρτιότητα και πιστότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας, που έχουν αναγνωρισθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες από μεγάλο αριθμό συνεργαζομένων κέντρων και ιατρών.

Οι σύνθετες διαγνωστικές δυνατότητές μας και η κάθετη οργάνωσή μας, σε συνδυασμό με την σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, μας έχουν αναδείξει σε κέντρο αναφοράς της Γενετικής