Μετατόπιση t(14;18) – FISH

Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(14;18) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου IGH/BCL2 και είναι ένδειξη κυρίως του non- Hodgkin λεμφώματος (NHL). Επίσης είναι η δεύτερη πιο συχνή μετατόπιση του γονιδίου IGH στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL).

Η ανάλυση αυτή είναι χρήσιμη σε άτομα με αιμοποιητικές διαταραχές για τη διάγνωση ή/και επιβεβαίωση των χρόνιων και οξειών λευχαιμιών, την επιβεβαίωση ύφεσης ή υποτροπής χρόνιας ή οξείας λευχαιμίας, μετά από αγωγή ή την εκτίμηση πιθανής επανεμφάνισης της αρχικής διαταραχής μετά από μεταμόσχευση μυελού.

Ανιχνεύεται με την τεχνική FISH, με τη χρήση ειδικά σημασμένου ανιχνευτή, σε τουλάχιστον 100 μεσοφασικούς πυρήνες κυττάρων μυελού.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: