Αρχές & Όραμα

Η InterGenetics ιδρύθηκε με στόχο να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Ιατρικής Γενετικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω μίας δυναμικής και στενής συνεργασίας του κλινικού γιατρού και του γενετιστή. Είναι ιστορικά η πρώτη ομάδα Γενετικής που δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα με την επωνυμία Διαγνωστικό Κέντρο Γενετικής.

Η Εταιρεία μας στηρίχθηκε και στόχευσε στην απόλυτη επιστημονική και τεχνική εγκυρότητα της κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης, στη στήριξη και συμπαράσταση του εξεταζόμενου, στην αξιόπιστη ενημέρωση του ιατρού και του κοινού, όπως επίσης στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη, που επιτρέπει την διαρκή ενσωμάτωση των νεότερων επιτευγμάτων της Ιατρικής Γενετικής και Γενωμικής. Οι στόχοι αυτοί και η τήρησή τους αποτέλεσαν το εφαλτήριο της επιτυχημένης πορείας της, κατά τη διάρκεια των  ετών της δραστηριότητάς της.

Μέχρι σήμερα, η InterGenetics αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο της Ιατρικής Γενετικής και Γενωμικής στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και τεχνογνωσία με μεθόδους ανάλυσης, που στηρίζονται στο υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, αλλά και στη χρήση υπερσύγχρονου εξοπλισμού τελευταίας γενιάς.

Καθώς η Ιατρική Γενετική και ιδιαίτερα η Γενωμική, αναπτύσσεται με γοργούς αριθμούς, αισθανόμαστε υπερήφανοι να μπορούμε να προοδεύουμε κι εμείς μαζί, θέτοντας πάντα νέες προκλήσεις στην ανάπτυξή μας.

 

Έτσι:

  • Αναπτύσσουμε νέες εξετάσεις, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
  • Εργαζόμαστε για την ενημέρωση του κοινού και της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα Ιατρικής Γενετικής
  • Διευρύνουμε τις συνεργασίες μας διεθνώς