Τα Δυνατά Σημεία μας

 1. 40 χρόνια εμπειρίας (1977-2017), 536.000 εξετάσεις μέχρι και σήμερα
 2. Κέντρο εξειδικευμένο για σπάνια γενετικά νοσήματα
 3. Γενετική καθοδήγηση για γενετικά νοσήματα και τερατογόνα (>7.500περιστατικά)
 4. Γενετική συμβουλευτική πριν και μετά την εφαρμογή γενετικών εξετάσεων
 5. Στενή συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό
 6. Μεγάλη εμπειρία στον προγεννητικό χρωμοσωματικό έλεγχο (>95.000 περιστατικά)
 7. Πρώτη παγκόσμια εφαρμογή του διευρυμένου προγεννητικού ελέγχου (>4.500 περιστατικά)
 8. Μαζική εφαρμογή του προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου (>7.000 περιστατικά)
 9. Εμπεριστατωμένη ανάλυση προϊόντων αποβολής (>6.600 περιστατικά)
 10. Ιδιαίτερη εμπειρία στη χρωμοσωματική ανάλυση λευχαιμιών (>11.000περιστατικά)
 11. Σε βάθος διερεύνηση περιστατικών με τεχνικές μοριακής κυτταρογενετικής (τεχνικές FISH)
 12. Πρωτοπορία στον προεμφυτευτικό έλεγχο σπάνιων γονιδιακών νοσημάτων (>400 περιστατικά)
 13. Πρωτοποριακές εφαρμογές στην προεμφυτευτική γενετική διάγνωση γενετικών νοσημάτων για ιστοσυμβατά έμβρυα, πρώτα περιστατικά σε όλο τον κόσμο
 14. Πρωτοποριακή εφαρμογή του μεταγεννητικού μοριακού καρυοτύπου στην Ελλάδα
 15. Ευρεία κλίμακα διαγνωστικών εξετάσεων μοριακής παθολογίας
 16. Ανάπτυξη του “dry test” για τον προγεννητικό βιοχημικό έλεγχο
 17. Πρωτοποριακή εφαρμογή στη χώρα γενωμικών αναλύσεων όλων των γονιδίων του ανθρώπου
 18. Διεξοδικός έλεγχος ινοκυστικής νόσου με ενσωμάτωση ελληνικών μεταλλάξεων
 19. Εμπεριστατωμένος κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος ατόμων με νοητική υστέρηση
 20. Ευρύ φάσμα εξετάσεων συνδρομικών σκελετικών δυσπλασιών
 21. Εφαρμογή της ανάλυσης γενετικής σύνδεσης για φυλοσύνδετα νοσήματα ή άλλες διαταραχές
 22. Εμπειρία και διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στη γενετική ταυτοποίηση (>5.500 περιστατικά)
 23. Πλήρης ανάλυση σπέρματος με κυτταρομετρία ροής
 24. Συνεχής αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού
 25. Άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό
 26. Έμφαση στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της εφαρμοσμένης γενετικής έρευνας
 27. Ανεξάρτητη αυτό-χρηματοδοτούμενη έρευνα στη διαγνωστική γενετική
 28. Συστηματική συμμετοχή σε διεθνή κι ελληνικά συνέδρια
 29. Σημαντικές δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 30. Συνεχής συμμετοχή σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EMQN-CF Network, CEQAS,κ.α.)
 31. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας (EN ISO 9001:2008) πιστοποιημένο απο το ΕΣΥΔ
 32. Διαπιστευμένο Κέντρο απο το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15189:2012
 33. Άψογη γραμματειακή υποστήριξη
 34. Ιδιαίτερη ανάπτυξη της έντυπης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης κοινού και γιατρών
 35. Ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές κάτω του διεθνούς μέσου όρου
 36. Συνεχής κερδοφορία που διοχετεύεται στη διαρκή ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των ετών
 37. Κοινωνική προσφορά με την παροχή δωρεάν εξετάσεων σε ευπαθείς ομάδες
 38. Ανάπτυξη διεθνών επιστημονικών σχέσεων και επαφών
 39. Σημαντικό και συστηματικό εκπαιδευτικό έργο