Σημαντικοί σταθμοί της ιστορικής μας διαδρομής

 • Ραγδαία ανάπτυξη γενωμικών εξετάσεων με NGS
 • Νέες γενωμικές εξετάσεις σε συνεργασία με την αγγλική εταιρεία GENOMIS
 • Μαζική εφαρμογή του μοριακού καρυοτύπου προγεννητικά
 • Πρώτα περιστατικά γενωμικών αναλύσεων στην Ελλάδα
 • Εισαγωγή της τεχνικής arrayCGH (μοριακός καρυότυπος) στη διαγνωστική πρακτική
 • Παγκόσμια πρώτη εφαρμογή του διευρυμένου προγεννητικού ελέγχου – EPP©
 • Επιτυχείς εφαρμογές προεμφυτευτικού ελέγχου για ιστοσυμβατά έμβρυα
 • Πρώτες επιτυχείς εφαρμογές προεμφυτευτικού ελέγχου για σπάνια γονιδιακά νοσήματα
 • Εφαρμογή εκτίμησης κινδύνου συνδρόμου Down με βιοχημικούς δείκτες σε δείγμα ξηρού αίματος
 • Πρώτες εφαρμογές γενετικής ταυτοποίησης για έλεγχο πατρότητας
 • Ίδρυση του πρώτου ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου Γενετικής στην Ελλάδα
 • Πρωτοποριακή εφαρμογή καρυοτύπησης κυττάρων χοριονικών λαχνών στην Ελλάδα
 • Εφαρμογή της χρωμοσωματικής ανάλυσης σε κύτταρα αμνιακού υγρού
 • Ίδρυση ιατρείου Γενετικής