Παλαιότερες Διαλέξεις και Ομιλίες σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

1. Διάλεξη: Η Γενωμική ιατρική ανοίγει νέους ορίζοντες στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία γενετικών νοσημάτων του ανθρώπου, Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Νομού Χίου, 2 Μαίου 2015

2. Lecture: Dilemmas in prenatal chromosomal diagnosis, Joint meeting with BMOGS & Department of Obstetrics and Gynaecology, Iaso Maternity Hospital, April 24 2015

3. Διάλεξη: Νέες γενωμικές προσεγγίσεις κι αναλύσεις στην αναπαραγωγή, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 18 Απριλίου 2015

4. Διάλεξη: Προγεννητικός έλεγχος για χρωμοσωματικές ανωμαλίες και γονιδιακά νοσήματα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 18 Απριλίου 2015

5. Διάλεξη: Γενετική της αναπαραγωγής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 18 Απριλίου 2015

6. Ομιλία: Η Γενωμική διαγνωστική ανοίγει νέους ορίζοντες στη διερεύνηση σύνθετων νοσημάτων του παιδιού, Εαριναί Παιδιατρικαί Ημέραι, Σύρος, 4-5 Απριλίου 2015

7. Lecture: A couple’s genetic risk for their expected newborn and its prevention, 2nd Mediterranean Congress of Human Sexuality and
Reproduction, Μέγαρο Μουσικής, 3-4 Απριλίου 2015

8. Διάλεξη: Είναι το DNA η μαγική σφαίρα που «βλέπει» το μέλλον μας; Σχολή Γονέων, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης,
2 Φεβρουαρίου 2015

9. Ομιλία: Δωρεά γενετικού υλικού (κριτήρια-προϋποθέσεις-νομοθεσία), Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Επιστημονική Ημερίδα: “Αρνητικό
τεστ κυήσεως μετά απο προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ποιο είναι το επόμενο βήμα;”, 13 Δεκεμβρίου 2014

10. Ομιλία: Δεοντολογικά θέματα στο πλαίσιο των νέων γενετικών εξετάσεων, Ιπποκράτειο Πνεύμα, Βιοηθικές Προσεγγίσεις στην
Ανθρώπινη Αναπαραγωγή, Συνεδριακό Κέντρο Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, 13 Δεκεμβρίου 2014

11. Ομιλία: Συνδυαστικός έλεγχος υπερηχογραφικών και βιοχημικών δεικτών για μοριακό καρυότυπο ή έλεγχος με ελεύθερο εμβρυϊκό
DNA στο περιφερικό αίμα σε όλες τις εγκύους; 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Πολεμικό
Μουσείο, 14-16 Νοεμβρίου 2014

12. Lecture: Medicine in the era of Genomics: analysis of the human genome for diagnosis, prediction and treatment of diseases in
daily practice, Novel Technologies in Medicine & Medical Tourism, 2ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Thessaloniki, June 2014

13. Lecture: Medicine in the era of Genomics: analysis of the human genome for diagnosis, prediction and treatment of diseases in
daily practice, Impact of Novel Technologies on Public Health: Laboratory Medicine, 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής
Βιοπαθολογίας, Athens, May 2014

14. Ομιλία: Η προεμφυτευτική διάγνωση των γενετικών νόσων: σημερινές δυνατότητες και προοπτικές, Πανεπιστήμιο Πατρών – Σχολή
Επιστημών Υγείας – Ιατρικό Τμήμα, Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών,
3-5 Οκτωβρίου 2014

15. Ομιλία: Γενωμική διερεύνηση οφθαλμογενετικών νοσημάτων, 28ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και
Διαθλαστικής Χειρουργικής, Αθήνα, 20-23 Φεβρουαρίου 2014

16. Lecture: Reproductive genetics and management of infertility, 6th Congress of the Albanian Association of Perinatal Medicine, 4th
Advanced Ian Donald Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Tirana, 2-3 February 2013

17. Lecture: Preimplantation genetic diagnosis (PGD), 6th Congress of the Albanian Association of Perinatal Medicine, 4th Advanced
Ian Donald Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Tirana, 2-3 February 2013

18. Lecture: Medical genetics in every day clinical practice, 6th Congress of the Albanian Association of Perinatal Medicine, 4th
Advanced Ian Donald Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Tirana, 2-3 February 2013

19. Lecture: Prenatal genetic diagnosis – Part 2: new developments, 6th Congress of the Albanian Association of Perinatal Medicine,
4th Advanced Ian Donald Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Tirana, 2-3 February 2013

20. Lecture: Prenatal genetic diagnosis – Part 1: when and how, 6th Congress of the Albanian Association of Perinatal Medicine, 4th
Advanced Ian Donald Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Tirana, 2-3 February 2013

21. Lecture: Neurogenetics and genetics of mental retardation, 6th Congress of the Albanian Association of Perinatal Medicine, 4th
Advanced Ian Donald Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Tirana, 2-3 February 2013

22. Lecture: Laboratory investigations in infertile couples, 6th Congress of the Albanian Association of Perinatal Medicine, 4th
Advanced Ian Donald Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Tirana, 2-3 February 2013

23. Lecture: Cancer genetics: hematological malignancies and hereditary cancers, 6th Congress of the Albanian Association of
Perinatal Medicine, 4th Advanced Ian Donald Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Tirana, 2-3 February 2013

24. Παρουσίαση: Γενωμική Ιατρική: Σημερινές εφαρμογές και προοπτικές, Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012, ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

25. Παρουσίαση: Προγεννητικός μοριακός καρυότυπος, Μαιευτήριο ΙΑΣΩ, Απρίλιος 2012

26. Διάλεξη: Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση από τη σκοπιά της κλινικής γενετικής, Ημερίδα PGD, Μαιευτήριο ΙΑΣΩ, Αθήνα,
16 Μαρτίου 2012

27. Παρουσίαση: Γενωμική Ιατρική, σημαντικές εφαρμογές και προοπτικές, Αθήνα, 26 Απριλίου 2012, Μαιευτήριο ΓΑΙΑ

28. Ομιλία: Έλεγχος μονογονιδιακών νοσημάτων, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη,
17-20 Μαΐου 2012

29. Διάλεξη: Ο προγεννητικός έλεγχος στη νέα εποχή της γενωμικής, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής
Ιατρικής Σκιάθος, 4-6 Μαΐου 2012

30. Διάλεξη: Η Ιατρική στη νέα εποχή της Γενωμικής: Ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος για τη διάγνωση, πρόβλεψη και
θεραπεία νοσημάτων στην καθημερινή πράξη, 38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 16-20 Μαΐου 2012

31. Διάλεξη:Επαγγελματικός Προσανατολισμός Επάγγελμα: Γενετιστής, Λεόντειος Σχολή, Νέα Σμύρνη, Μάρτιος 2011

32. Παρουσίαση: Πλεονεκτήματα του διευρυμένου προγεννητικού ελέγχου – EPP σε σχέση με την επανεκτίμηση του επεμβατικού
κινδύνου, Μαιευτήριο ‘ΙΑΣΩ’, 21 Οκτωβρίου 2011, Αθήνα

33. Ομιλία: Η εφαρμογή της τεχνικής arrayCGH (μοριακός καρυότυπος) στην ιατρική γενετική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας,
Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα 2011

34. Διάλεξη: Γονιδιακός έλεγχος: πότε και γιατί; Περιορισμοί και επιφυλάξεις, 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα
17-20 Μαίου 2011

35. Lecture: Expanded prenatal package in prenatal diagnosis, YES, Ian Donald, 5th Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology Athens, 10-11 December 2011

36. Ομιλία: Η εμπειρία ΠΓΔ του Κέντρου “InterGenetics”, Διημερίδα: 20 χρόνια Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση, Αθήνα
29-30 Μαΐου 2010

37. Διάλεξη: Η Επανάσταση της Γενετικής στις μέρες μας, Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, Ιούνιος 2010

38. Ομιλία: Προσεγγίσεις στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας – η συμβολή της Γενετικής, Γένεσις Αθηνών, Αθήνα,
23 Ιουνίου 2010

39. Ομιλία: Επιγενετική και μωσαϊκισμός (Epigenetics and mosaicism), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής
Ιατρικής, Μέτσοβο, 14-16 Μαΐου 2010

40. Ομιλία: Διευρυμένος προγεννητικός έλεγχος (Extended Prenatal Panel-EPP): Αποτελέσματα σε 1550 περιστατικά με ιδιαίτερη
αναφορά στις παραπομπές με υπερηχογραφικές ενδείξεις, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία,
10-12 Δεκεμβρίου 2010, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα

41. Workshop: Στρατηγικές ελέγχου γενετικών νοσημάτων, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη,
18-20 Σεπτεμβρίου 2009

42. Ομιλία: Ο διευρυμένος προγεννητικός έλεγχος (Extended Prenatal Panel-EPP) αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη στοχευμένη διερεύνηση συχνών ανισοζυγιών που συνδέονται με παθολογικό φαινότυπο, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής,
Θεσσαλονίκη, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009

43. Παρουσίαση: Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γενετική διερεύνηση περιστατικών προγεννητικού και μεταγεννητικού ελέγχου, ‘Μητέρα’
Κρήτης, Ηράκλειο, 17 Ιουνίου 2009

44. Διάλεξη: Προγεννητικός και προεμφυτευτικός έλεγχος των γενετικών νοσημάτων: Νεότερα δεδομένα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Ιατρική Σχολή, Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Απρίλιος 2009

45. Διάλεξη: Επιτυχής εφαρμογή του διευρυμένου προγεννητικού ελέγχου (Extended Prenatal Panel-EPP) για την διερεύνηση
μικροελλείψεων και αναδιπλασιασμών που συνδέονται με παθολογικό φαινότυπο, Μαιευτήριο ‘ΙΑΣΩ’, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2009

46. Διάλεξη: Προεμφυτευτικός έλεγχος γενετικών νοσημάτων, Ενδονοσοκομειακά Μαθήματα Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής
Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Μάρτιος 2009

47. Διάλεξη: Γενετικά αίτια των αυτομάτων αποβολών,“Plenary Session: Θρομβοφιλία και καθ΄εξιν αποβολές”, 11ο Πανελλήνιο
Συνέδριο στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

48. Ομιλία: Κλασσική κυτταρογενετική των αιματολογικών κακοηθειών, «Νεότερες εξελίξεις στη διαγνωστική προσέγγιση των
αιματολογικών κακοηθειών», «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αθήνα, 29-30 Μαΐου 2009, Τμήμα «Εργαστηριακής Διάγνωσης και Ελέγχου
Ποιότητας», Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

49. Lecture: New prospective in diagnostic genetics and quality of life, 4th World Congress on Quality in Medical Practice,
October 2008 , Thessaloniki, Greece

50. Διάλεξη: “Γενετική των αυτομάτων εκτρώσεων”, Macedonia Palace Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 2008

51. Διάλεξη: Ο μοριακός καρυότυπος στον προγεννητικό έλεγχο, Ενδονοσοκομειακά Μαθήματα Μαιευτικής και Γυναικολογικής
Κλινικής Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Απρίλιος 2008

52. Διάλεξη: “Γενετική των αυτομάτων εκτρώσεων”, Μαιευτήριο ΙΑΣΩ, Αθήνα, 11 Ιουνίου 2008

53. Διάλεξη: Διευρυμένος προγεννητικός έλεγχος: το παρόν και το μέλλον, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής,
Μάρτιος 2007

54. Διάλεξη: HLA συμβατότητα (matching) για θεραπεία γενετικών διαταραχών και κακοηθών παθήσεων στον προεμφυτευτικό έλεγχο
Πρόσφατες Εξελίξεις και Αντιπαραθέσεις στην Ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ»,
Θεσσαλονίκη 21-23 Σεπτεμβρίου 2007

55. Διάλεξη: «Εξελίξεις στη Γενετική και Βιοηθικά Διλήμματα», Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς,
Καθεδρικός Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Πειραιώς, Κυριακή 6 Μαΐου 2007

56. Παρουσίαση: Διευρυμένος Προγεννητικός Έλεγχος(Extended Prenatal Panel–EPP© ) για την αποκάλυψη γενωμικών ανωμαλιών
που δεν ανιχνεύονται με τον κλασσικό καρυότυπο, Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Νοσοκομείο Νίκαιας, Νοέμβριος 2006

57. Παρουσίαση: Διευρυμένος Προγεννητικός Έλεγχος(Extended Prenatal Panel–EPP© ) για την αποκάλυψη γενωμικών ανωμαλιών
που δεν ανιχνεύονται με τον κλασσικό καρυότυπο, Μαιευτήριο ΙΑΣΩ, Νοέμβριος 2006

58. Διάλεξη: Χρωμοσωματικές ανωμαλίες στις καθ’έξιν αποβολές. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα
25-28 Μαϊου 2006

59. Διάλεξη: Η συμβολή του μαιευτήρα στη σωστή εντόπιση γενετικών προβλημάτων στην κύηση. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής
Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Καμένα Βούρλα 14-16 Απριλίου 2006

60. Διάλεξη: Συζήτηση αποτελεσμάτων γενετικών εξετάσεων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα 22 Νοεμβρίου 2005

61. Διάλεξη: Γενετική Συμβουλευτική στον προγεννητικό έλεγχο. Συνέδριο Προγεννητικού Ελέγχου, Γ΄Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
12-13 Νοεμβρίου 2005

62. Διάλεξη: Συζήτηση αποτελεσμάτων γενετικών εξετάσεωνΒ΄Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 11 Νοεμβρίου 2005

63. Lecture: Conseil Genetique ou Analyse de Laboratoire? XXIX emes Journees du Club de Conseil Genetique de Langue Francaise
Bruxelles, Jeudi 20 Janvier 2005

64. Plenary session: Chromosomal Abnormalities Chair: Rodeck C.H., U.K. – Pangalos C., Greece – XIX European Congress of
Perinatal Medicine, Athens 13-16 October 2004

65. Lecture: “INFOGENE”: An IST project for the creation of an interactive platform for personal genetic profile construction and
decision support 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή συμμετοχή: «Σύγχρονη Τεχνολογία, Αυριανή Ιατρική και Υγεία», Πάτρα
22-27 Ιουνίου 2004

66. Διάλεξη: Η εφαρμογή της διαγνωστικής γενετικής στην κλινική πράξη Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας, Κέρκυρα 28 Μάιου 2004

67. Διάλεξη: Γενετική Επανάσταση Όμιλος Φίλων Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2003

68. Διάλεξη: Η σημασία της Γενετικής Συμβουλευτικής στη διαχείριση των γενετικών νόσων. Επιστημονική Διημερίδα «Σύγχρονες
εξελίξεις στην Ιατρική επιστήμη», Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», Αθήνα 28-29 Νοεμβρίου 2003

69. Διάλεξη: Παρουσίαση 12 περιπτώσεων γενετικών συμβουλών με έντονο δεοντολογικό προβληματισμό. Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Επετειακό Συνέδριο «Το δικαίωμα του ασθενούς να
γνωρίζει το γονιδίωμα του», Νέο Ευγενίδειο Πλανητάριο, Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2003

70. Διάλεξη: Γενετική Συμβουλευτική στον προγεννητικό έλεγχο. Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Συμπόσιο:«Σύγχρονα δεδομένα στον προγεννητικό έλεγχο», Λάρισα 4-5 Οκτωβρίου 2003

71. Διάλεξη: Communication de l’ information Génétique. Introduction: L’ampleur du problème. XXVIII Journées du Club de Conseil
Génétique de Langue Française, Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2003

72. Διάλεξη: Νέα Γενετική – Νέα Ευγονική, 5ο Ιατροφιλοσοφικό Συνέδριο: «Ημέρες Αιγαίου», Χίος 4-6 Ιουλίου 2003

73. Διάλεξη: Νέα Γενετική – Νέα Ευγονική, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο: «Αρχές και αξίες για
την οικοδόμηση της Ευρώπης, Αθήνα Μάιος 2003

74. Διάλεξη: Η Γενετική επανάσταση στις μέρες μας, Φιλανθρωπικό σωματείο «Φίλες της αγάπης», Ιατρική Σχολή Λάρισας,
Πέμπτη 17 Απριλίου 2003

75. Διάλεξη: Γενετική, Μαιευτήριο «Μαρίκα Ηλιάδη», Τετάρτη 2 Απριλίου 2003

76. Στρογγυλό τραπέζι: Προληπτική Ιατρική & Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διάλεξη: Γενετική Πρόληψη. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Προληπτική Ιατρική και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως Καρυστίας και Σκύρου, Λαογραφικό
Μουσείο Κύμης, Κύμη 4-6 Απριλίου 2003

77. Διάλεξη: Συγγενείς ανωμαλίες στη δίδυμη κύηση. Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα
9-10 Φεβρουαρίου 2002

78. Διάλεξη: Προγεννητικός Έλεγχος Γενετικών Νόσων. Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Ερευνών «Άγιος Χρυσόστομος», ΕθνικήΤράπεζα της Ελλάδος, Τετάρτη 3 Απριλίου 2002

79. Διάλεξη: Η σημασία της Κλινικής Γενετικής στην εργαστηριακή γενετική διερεύνηση Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Κρήτης, Σεμινάριο «Γενετική Συμβουλευτική & Προγεννητικός Έλεγχος», Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου,
Κρήτη 17-19 Μάιου 2002

80. Διάλεξη: Προεμφυτευτική διάγνωση στα γενετικά νοσήματα – 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά 1-3 Νοεμβρίου 2002

81. Διάλεξη: Γενετικά αίτια ανδρικής υπογονιμότητας. 1ο Διεθνές Συνέδριο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής: «Highlights in Assisted
Reproduction», Αλεξανδρούπολη 14-15 Σεπτεμβρίου 2002

82. Διάλεξη: Επιστημονικές παρεμβάσεις της βιοτεχνολογίας εις την αρχήν όσον και εις την εξ΄εξής ποιότητα της ζωής. Εκκλησία και
Βιοηθική:«Ο λόγος της Επιστήμης και ο λόγος της Θρησκείας»,Σαμπεζύ 11-15 Σεπτεμβρίου 2002

83. Round table: The Prenatal Diagnosis – Lecture: Prenatal diagnosis of genetic defects focuses on the first trimester of pregnancy –
XVII International Course: The Fetus as a Patient, Dept. of Obstetrics-Gynecology University of Ioannina, Ioannina
September 24 2001

84. Διάλεξη: Η σημασία της Κλινικής Γενετικής στην εργαστηριακή γενετική διερεύνηση. Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων, 2ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Μοριακής Βιολογίας στην Υγεία, Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών, Αθήνα Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2001

85. Διάλεξη: Κλωνοποίηση του ανθρώπου υπό το πρίσμα της Κλινικής Γενετικής Ε΄Παγκύπριο Συνέδριο Βιο-Ιατρικής Ηθικής και
Δεοντολογίας, Ένωση Ορθοδόξων Επιστημόνων Λεμεσού, Κύπρος 1-2 Δεκεμβρίου 2001

86. Διάλεξη: Διαγνωστική Γενετική και Ηθικοί Προβληματισμοί. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμες, Τεχνολογίες Αιχμής και
Ορθοδοξία», Δημόκριτος 4-8 Οκτωβρίου 2000

87. Διάλεξη: Ηθικά και νομικά προβλήματα στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης από την απόκτηση και διαχείριση γενετικών δεδομένων.
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασφαλιστικών Συμβούλων, Αθήνα 1 Δεκεμβρίου 2000

88. Στρογγυλό τραπέζι: Σεξουαλικές σχέσεις και εφηβεία. Διάλεξη: Γενετική και προγεννητική διάγνωση. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Οικογενειακού Προγραμματισμού «Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία: τάσεις και προοπτικές στις αρχές της νέας χιλιετίας,
Αθήνα 18-20 Φεβρουαρίου 2000

89. Round Table: Genetic Screening: where do we stand? Lecture: Automated Molecular Cytogenetics. Molecular Screening of
Individuals at High-Risk of Developing Cancer: medical, ethical, legal and social issues, The Athens Concert Hall, Athens,
March 19-21 1999

90. Διάλεξη: Ηθικοί προβληματισμοί πάνω στις εφαρμογές και τις προοπτικές της Ιατρικής Γενετικής. Ελληνικός Κύκλος Συγχρόνων
Μελετών «Το κουτί της Πανδώρας της σύγχρονης βιολογίας: βιοεπιστήμες και βιοηθική», Βρυξέλλες
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 1999

91. Στρογγυλό τραπέζι: Παθοφυσιολογία και διάγνωση ανδρολογικών παθήσεων. Διάλεξη: Γενετική της ανδρικής υπογονιμότητας.
1ο Ανδρολογικό Συμπόσιο Δυτικής Ελλάδος, Ανδρολογικό τμήμα Ουρολογικής Κλινικής Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου
Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» με θέμα: «Η ανδρολογία στο κατώφλι της 3ης χιλιετηρίδας», Πάτρα Σάββατο 13 Μαρτίου 1999

92. Διάλεξη: Γενετικά νοσήματα – Προβλήματα, έλεγχος. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Επιμορφωτικός Κύκλος Σεμιναρίων των
Εθελοντριών Αδελφών για το έτος 1999, Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας, Πειραιάς 8/2/1999

93. Διάλεξη: Πρόοδοι στη γενετική διερεύνηση κληρονομικών και επικτήτων νοσημάτων. Θεραπευτική Κλινική Εθνικού Πανεπιστημίου.
Προγράμματα εκπαιδεύσεως ειδικευομένων ιατρών και συγκεντρώσεις οργανικού προσωπικού, Αθήνα 16/5/1985

94. Διάλεξη: Εμβρυϊκά κύτταρα στη μητρική κυκλοφορία για προγεννητική διάγνωση. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο « Τελευταίες Εξελίξεις
στην Προγεννητική Διάγνωση, Βιοχημικοί και Υπερηχογραφικοί Δείκτες», Αθήνα 30 Μαρτίου 1996

95. Διάλεξη: Γενετική προδιάθεση στον καρκίνο. 4ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Κρήτης
25-29 Σεπτεμβρίου 1996

96. Στρογγυλό τραπέζι: Συμβουλευτική παρέμβαση στο γενετικό screening των νεοπλασιών. 5ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής
Ογκολογίας, Χερσόνησος Κρήτης 15-19 Οκτωβρίου 1997

97. Διάλεξη: Σύγχρονες εξελίξεις της Ιατρικής Γενετικής. Στα πλαίσια των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων που διοργανώνει η Ιατρική
Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη 2-8 Φεβρουαρίου 1998

98. Lecture: Role of chromosomal aberrations in infertility. Indo-European Seminar-cum-Workshop on Advances in Human
Cytogenetics, Mumbai December 3rd 1999

99. Lecture: Chromosomal syndromes. Indo-European Seminar-cum-Workshop on Advances in Human Cytogenetics, Lucknow
December 6th 1999

100. Lecture: Prenatal Cytogenetics. Indo-European Seminar-cum-Workshop on Advances in Human Cytogenetics, Lucknow
December 7th 1999

101. Lecture: Chromosomes & Human Reproduction. Indo-European Seminar-cum-Workshop on Advances in Human Cytogenetics,
Lucknow December 8th 1999

102. Διάλεξη: Βασικές αρχές Γενετικής του ανθρώπου. Μαιευτικό και Γυναικολογικό Τμήμα «Τζάνειο Νοσοκομείο», Εκπαιδευτικά
μαθήματα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος περιόδου 2000-2001, «Κέντρο Μητέρας και Παιδιού» , Πειραιάς
24 Ιανουαρίου 2001

103. Διάλεξη: Η Ιατρική Γενετική στη μαιευτική και γυναικολογία. Μαιευτικό και Γυναικολογικό Τμήμα «Τζάνειο Νοσοκομείο», Εκπαιδευτικά μαθήματα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος περιόδου 2000-2001, «Κέντρο Μητέρας και Παιδιού» ,
Πειραιάς 31Ιανουαρίου 2001

104. Διάλεξη: Γενετική Καθοδήγηση. Προγεννητικός έλεγχος χρωμοσωματικών νόσων. Επιτροπή Βιοηθικής της Εκκλησίας της
Ελλάδος, Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στη Γενετική Μηχανική και Διαγνωστική Γενετική, Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2002

105. Διάλεξη: Βασικές αρχές γενετικής διαχείρισης στην Ορθοπαιδική. Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών, Ετήσιο Τακτικό
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Αμφιθέατρο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας «Π.Κονιαλίδης»,
Αθήνα Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2002

106. Διάλεξη: Η προγεννητική διάγνωση γενετικών ανωμαλιών επικεντρώνεται στο 1ο τρίμηνο της κυήσεως. Ενδοκλινικά Μαθήματα
Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Νίκαιας, Νίκαια 2 Απριλίου 2002

107. Στρογγυλό τραπέζι: Προγεννητική διάγνωση-Ελληνική εμπειρία. 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπερηχογραφίας στην Ιατρική του
εμβρύου και στη γυναικολογία, Αθήνα 9-10 Μαρτίου 2002

108. Διάλεξη: Εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας. Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Ανδρολογία,
Εφαρμοσμένο Κλινικό Εργαστήριο: Νεώτερες Εξελίξεις στην Εργαστηριακή Ανδρολογία, «Έλενα Βενιζέλου» 6 Απριλίου 2002

109. Διάλεξη: Παρουσίαση 10 περιπτώσεων γενετικών συμβουλών με έντονο δεοντολογικό προβληματισμό. Μεταπτυχιακό Σεμινάριο
«Αρχές δεοντολογίας στην άσκηση της Ιατρικής», Κέντρο Βιοιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, Μετόχι 2 Δεκεμβρίου 2003

110. Διάλεξη: Προεμφυτευτική διάγνωση. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων, Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική
Κλινική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη 31 Μαρτίου 2004

111. Διάλεξη: Γκρίζες ζώνες στη Γενετική Συμβουλευτική. Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης, 2ο Σεμινάριο
«Γενετική Συμβουλευτική και Προγεννητικός Έλεγχος», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο 18-19 Ιουνίου 2004

112. Διάλεξη: Εισαγωγή στην Κλινική Κυτταρογενετική. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην κυτταρική
γενετική αιτιολογία, διαγνωστική και θεραπευτική των ασθενειών του ανθρώπου, Ηράκλειο Ιούνιος 2004

113. Διάλεξη: Προγεννητικός και προεμφυτευτικός έλεγχος. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην
κυτταρική γενετική αιτιολογία, διαγνωστική και θεραπευτική των ασθενειών του ανθρώπου, Ηράκλειο Ιούνιος 2004

114. Διάλεξη: Εισαγωγή στη Γενετική Συμβουλευτική. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην κυτταρική
γενετική αιτιολογία, διαγνωστική και θεραπευτική των ασθενειών του ανθρώπου, Ηράκλειο Ιούνιος 2004

115. Διάλεξη: Δεοντολογικά προβλήματα στη Γενετική Συμβουλευτική. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
στην κυτταρική γενετική αιτιολογία, διαγνωστική και θεραπευτική των ασθενειών του ανθρώπου, Ηράκλειο Ιούνιος 2004

116. Διάλεξη: Προγεννητικός και προεμφυτευτικός έλεγχος, Φεστιβαλ Φοίτησης, Αθήνα 10-12 Δεκεμβρίου 2004

117. Διάλεξη: Συζήτηση αποτελεσμάτων γενετικών εξετάσεων. Εκπαιδευτικά μαθήματα Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Περιφερειακό Γενικό
Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Νίκαια 15 Δεκεμβρίου 2005

118. Διάλεξη: Συζήτηση αποτελεσμάτων γενετικών εξετάσεων. Μαιευτήριο «ΙΑΣΩ», Επιστημονικές Συναντήσεις 2005-2006, Αθήνα
16 Δεκεμβρίου 2005

119. Διάλεξη: Προεμφυτευτική διάγνωση γενετικών νοσημάτων. 16ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 21-22 Ιανουαρίου 2006

120. Διάλεξη: Γενετική καθοδήγηση στην προγεννητική διάγνωση. Μαιευτήριο «Μητέρα», Αθήνα 29/3/1985

121. Διάλεξη: Οι πρόοδοι της Γενετικής στην πρόληψη των κληρονομικών ασθενειών. Πειραϊκός Σύνδεσμος, Αθήνα 22/4/1985

122. Διάλεξη: Σημερινές δυνατότητες της γενετικής στην πρόληψη των συγγενών ανωμαλιών. Ιατρική Εταιρεία Χίου. Ομήρειο
Πνευματικό Κέντρο Χίου, Χίος 23/6/1985

123. Διάλεξη: Πρόληψη γενετικών ανωμαλιών. Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αθήνα Φεβρουάριος 1986

124. Διάλεξη: Προγεννητική διάγνωση (πρόληψη κληρονομικών νοσημάτων). Ιατρική Εταιρεία Χίου. Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο,
Χίος 29/3/1986

125. Διάλεξη: Το Εύθραυστο Χ (Fragile X) χρωμόσωμα στη νοητική καθυστέρηση και τον πρώιμο νηπιακό αυτισμό. Ελληνική Εταιρεία
Ψυχικής Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού, Αθήνα 27/11/1986

126. Στρογγυλό τραπέζι: καθ΄έξιν αποβολές, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Πάτρα 7-9 Απριλίου 1989

127. Διάλεξη: Προσδιορισμός του κινδύνου για σύνδρομο Down με συνδυασμό μέτρησης aFP και hCG στο 2ο τρίμηνο της κυήσεως,
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ιωάννινα 22-25 Μαΐου 1991

128. Διάλεξη: Συμβουλευτική Γενετική, Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, 3ο Σεμινάριο: «Σεξουαλική Αγωγή και Υγεία»,
Αθήνα 9-11 Απριλίου 1992

129. Διάλεξη: Νέα δεδομένα στη γενετική καθοδήγηση οικογενειών με τρισωμία 21 (σύνδρομο Down) από μελέτες μοριακής γενετικής,
Α΄Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιωτικών Μαιευτηρίων, Αθήνα 2-4 Απριλίου 1993

130. Διάλεξη: Προβλήματα και παγίδες γενετικής συμβουλευτικής στον προγεννητικό χρωμοσωματικό έλεγχο, Α΄Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιδιωτικών Μαιευτηρίων, Αθήνα 2-4 Απριλίου 1993

131. Διάλεξη: Ταχεία εκτίμηση τρισωμιών και φυλετικών χρωμοσωμάτων με μεθόδους μοριακής κυτταρογενετικής (FISH)
Α΄Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιωτικών Μαιευτηρίων, Αθήνα 2-4 Απριλίου 1993

132. Lecture: Identification and quantification of mosaicism for trisomies using the polymerase chain reaction (PCR) – 1st Balkan
Meeting on Human Genetics. Hellenic Association of Medical Geneticists and Aristotle University of Thessaloniki, Θεσσαλονίκη,
31 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου 1994

133. Στρογγυλό τραπέζι: Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην ανδρική υπογονιμότητα – Διάλεξη: Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση –
1ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 11-13 Νοεμβρίου 1994

134. Lecture: Cytogenetic aspects of gonosomal disorders – 3rd International Congress. Update on Adolescent Gynecology and
Endocrinology,Αθήνα Δεκέμβριος 1995

135. Διάλεξη: Ο καρυότυπος ως εξέταση – 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας και Ενδοκρινολογίας,
Αθήνα 6-9 Δεκεμβρίου 1995

136. Lecture: Understanding the mechanism(s) of origin of human chromosomal nondisjunction by using DNA polymorphism analysis.
The International Symposium of Essaouira. Genetic Diseases: “Genes and Populations”, Essaouira, Maroc,
December 11-15 1995

137. Réunion du groupe Méditerranéen de recherche sur les déficits sensoriels héréditaires, Paris Avril 23-24 1996

138. Réunion du groupe Méditerranéen de recherche sur les déficits sensoriels héréditaires, Tunis, Décembre 13-15 1996

139. Διάλεξη: Απόψεις Γενετικής επί της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 1ο Ανδρολογικό Συμπόσιο του κέντρου Ανδρολογίας της
Ουρολογικής Κλινικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 1 Ιουνίου 1996

140. Στρογγυλό τραπέζι: Έλεγχος γενετικών ανωμαλιών. 6η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας
Κέρκυρας, Κέρκυρα 25/1/1997

141. Διάλεξη: Η Γενετική των αυτομάτων εκτρώσεων. VII Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Επιστημονική Συνεδρία
«Επανειλημμένες Αποβολές», Ηράκλειο Κρήτης 14-17 Μάιου 1997

142. Réunion du groupe Méditerranéen de recherche sur les déficits sensoriels héréditaires, Athènes, Septembre 14-17 1997

143. Lecture: Pre-implantation and prenatal diagnosis-Manipulations of the Human Genome. Inter Orthodox Conference Bioethical
Dilemmas and Orthodoxy, Orthodox Academy of Crete, Kolympari Chania, Crete October 31-November 3 1997

144. Διάλεξη: Σύγχρονες εξελίξεις στη βιολογία της αναπαραγωγής και στη γενετική του ανθρώπου (Εξωσωματική γονιμοποίηση
Κλωνοποίηση-Γενετική διαγνωστική και παρέμβαση). Ιερά Μητρόπολις Ναυπάκτου κα Αγίου Βλασίου, Θ΄Θεολογικό Συνέδριο
στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου με θέμα: « Η Ορθόδοξη εκκλησία μπροστά στην πρόκληση της
σύγχρονης επιστήμης», Ναύπακτος 31 Ιανουαρίου – 1Φεβρουαρίου 1998

145. Διάλεξη: Η Γενετική επανάσταση. Στα πλαίσια του εορτασμού του προστάτη των οδοντιάτρων Αγίου Αντύπα επισκόπου
Περγάμου, Ιερά Μητρόπολη, Πειραιάς 5 Απριλίου 1998

146. Διάλεξη: Προγεννητικός χρωμοσωματικός έλεγχος, Η ελληνική εμπειρία. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής.
Δ΄Συνεδρία: «Γενετική στην Περιγεννητική Περίοδο», Καλαμάτα 16-17 Μάιου 1998

147. Διάλεξη: Σύγχρονες εξελίξεις της Ιατρικής Γενετικής. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ιατρική Σχολή, Τομέας Χειρουργικός,
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Αλεξανδρούπολη 1998

148. Round table: Assisted reproduction in male infertility. Lecture: Male infertility and molecular analysis of Y-chromosome. 1st Balkan
Symposium of Andrology and 3rd Andrological Symposium of Andrological Center, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis June 12-14 1998

149. Διάλεξη: Υπερηχογραφικοί και βιοχημικοί δείκτες χρωμοσωματικών ανωμαλιών. Forum Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Απεικόνισης
στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 26-27 Ιουνίου 1998

150. Διάλεξη: Σύγχρονες μέθοδοι παρακολούθησης εγκυμοσύνης. Μαιευτήριο «Μητέρα» Κρήτης σε συνεργασία με την Μαιευτική
Γυναικολογική Εταιρεία Κρήτης, Ηράκλειο Κυριακή 28 Ιουνίου 1998

151. Lecture: Prenatal Chromosome Diagnosis. European University Diploma in Molecular Cytogenetics organized by the European
Cytogeneticists Association (ECA), Faculty of Medicine, University Montpellier I, Nimes February 27 1999

Επιστημονικές Διαλέξεις

Πόσο πιο ασφαλής για γενετικά νοσήματα είναι σήμερα μια κύηση σε σχέση με 10 χρόνια πριν, Παρασκευή 14/05/2021

Επιστημονική Διάλεξη ΙΑΣΩ, Παρασκευή 15/12/2017, 12.30μ.μ., Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ