Οι συνεργάτες που μας εμπιστεύονται

 

Η InterGenetics συνεργάζεται με μεμονωμένους ιατρούς Αθηνών, επαρχίας και εξωτερικού, απευθείας μαζί τους ή μέσω των εξεταζομένων τους ή μέσω των διαγνωστικών κέντρων, ή μέσω των μαιευτηρίων ή νοσοκομείων με τα οποία συνεργάζονται.

Αναλυτικότερα, έχει συνεργασία με:

 • Ιδιωτικά και Δημόσια Μαιευτήρια
 • Μαιευτικά Κέντρα και Ιατρεία
 • Κέντρα Ιατρικής Εμβρύου
 • Γυναικολογικά και Ανδρολογικά Ιατρεία
 • Κέντρα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
 • Παιδιατρικά Κέντρα και Ιατρεία
 • Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσοκομεία
 • Διαγνωστικά Κέντρα
 • Βιοπαθολογικά Κέντρα
 • Διαγνωστικά Κέντρα στη Ρουμανία
 • Διαγνωστικά Κέντρα στην Αλβανία