Οι πιστοποιήσεις μας

H προσπάθεια μας να προσφέρουμε όλο και καλύτερες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, μας οδήγησε στην απόκτηση του πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015.

Παράλληλα, στον εργαστηριακό τομέα, κάθε χρόνο συμμετέχουμε με ιδιαίτερη επιτυχία σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί η EMQN (και CF Network) για μεγάλο αριθμό γενετικών νοσημάτων.

Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος

Περιοδικοί έλεγχοι ποιότητας πραγματοποιούνται εφαρμόζοντας κάποιες απ’ τις ακόλουθες τεχνικές ελέγχου:

  • επανάληψη της εξέτασης κάθε φορά που αυτή εκτελείται απ’ το ίδιο προσωπικό και την ίδια συσκευή
  • επανάληψη μιας εξέτασης με διαφοροποίηση είτε του προσωπικού, είτε της συσκευής
  • χρήση υλικών αναφοράς με προκαθορισμένες ιδιότητες (υλικών αναφοράς ή πιστοποιημένων υλικών αναφοράς) ή δειγμάτων ελέγχου (δείγματα ελέγχου είναι τυπικά δείγματα), τα οποία είναι σταθερά και διαθέσιμα σε ικανή ποσότητα για ανάλυση σε μια αρκετά μεγάλη περίοδο
  • συσχετισμό των αποτελεσμάτων για διαφορετικά χαρακτηριστικά του δείγματος

Σε κάθε γενετική εξέταση, στο στάδιο της ανάλυσης το Εργαστήριο, εκτός από τα υπό εξέταση δείγματα, αναλύει πάντα και παράλληλα ένα ΄φυσιολογικό-αρνητικό’ δείγμα-μάρτυρας (negative control) καθώς και τουλάχιστον ένα αντίστοιχο γνωστό ‘παθολογικό-θετικό’ δείγμα-μάρτυρας (positive control).

Όπου είναι εφικτό και υπάρχει, ανάλογα με την εξέταση, το γνωστό ‘παθολογικό-θετικό’ δείγμα-μάρτυρας είναι ένα δείγμα αναφοράς (reference material), με τεκμηριωμένες ιδιότητες.

Τα αποτελέσματα της κάθε εξέτασης γίνονται αποδεκτά μόνο όταν τα αποτελέσματα των παράλληλων αναλύσεων από τα δείγματα ελέγχου/μάρτυρες (internal and reference controls) έχουν αποδώσει εντός των αναμενόμενων ορίων.

Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος

H προσπάθεια μας να προσφέρουμε όλο και καλύτερες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, οδήγησε την InterGenetics, στην απόκτηση του πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (EN ISO 9001:2008).

Επιπλέον έχουν διαπιστευθεί στον ΕΣΥΔ οι κύριες γενετικές εξετάσεις του Κέντρου μας.

Το Τμήμα Μοριακής Γενετικής και Γενωμικής της InterGenetics, συμμετέχει από το 2005 ενεργά και με απόλυτη επιτυχία σε διεθνή προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, που διενεργεί η EMQN και CF Network, που τυπικά προσφέρονται ετήσια κι ανάλογα με το είδος της γενετικής εξέτασης. Τα προγράμματα αυτά αξιολογούν και βαθμολογούν χωριστά, τόσο την ακρίβεια-πιστότητα των αποτελεσμάτων ανάλυσης (genotyping), όσο και την ορθότητα και πληρότητα της έκθεσης αποτελεσμάτων και της κλινικής εκτίμησης (reporting).

Το Τμήμα Κυτταρογενετικής συμμετείχε το 2015 ενεργά και με απόλυτη επιτυχία στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου CEQAS για τις βασικές του εξετάσεις .

Τα πιστοποιητικά μας

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 – 2019

ISO 9001:2015 – 2018

Πιστοποιητικά απο EMQN

2006 Prader-Willi and Angelman syndromes certificate

emqn 2006 prader-willi.jpg

2007 Y-chromosome microdeletions certificate

emqn 2007.jpg

2007 Charcot-Marie-Tooth disease certificate

emqn 2007.jpg

2007 Spinocerebellar Ataxia’s certificate

emqn 2007.jpg

2007 Spinal Muscular Atrophy certificate

emqn 2007.jpg

Πιστοποιητικά απο CEQAS

2019 ceqas performance 003.jpg

2015 Performance certificates

ceqas performance_0001.jpg

ceqas performance_0002.jpg

2016 Performance certificate for karyotype of bone marrow cells

ceqas bone marrow.jpg

2016 Performance certificate for prenatal molecular karyotype (arrayCGH)

ceqas certificate 2016-cgh.jpg

2016 Performance certificate for products of conception/fetal tissue (arrayCGH/MLPA/QF-PCR/NGS)

ceqas certificate 2016 abortus.jpg