Ιστορικό Ίδρυσης

  • Η δραστηριότητα μας στο χώρο της Γενετικής ξεκινάει το 1977 με την ίδρυση του ιατρείου του ιατρού Γενετιστή Κωνσταντίνου Γ. Πάγκαλου
  • Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1985 από τον ιατρό-γενετιστή Κωνσταντίνο Πάγκαλο, MD, DSc,  με την επωνυμία «Διαγνωστικό Κέντρο Γενετικής Α.Ε.» και είναι  το πρώτο ιδιωτικό Κέντρο Γενετικής που δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα. Αποτέλεσε έτσι τη συνέχεια της κλινικο-εργαστηριακής δραστηριότητάς του στη Γενετική
  •  Ιδρύθηκε με στόχο να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Γενετικής στη χώρα, μέσω μίας δυναμικής και στενής συνεργασίας κλινικών γιατρών και γενετιστών
  • Στα πλαίσια μιας νέας δυναμικής διεθνούς ανάπτυξης, η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε το 2007 και μέχρι το 2013 είχε την επωνυμία InterGenetics ΙΑΕ, Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργατήριο, ενσωματώνοντας τον Τομέα της Βιοπαθολογίας
  • Τον Ιούνιο του 2014, μετατράπηκε σε Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητες της με την ενσωμάτωση δύο νέων Τμημάτων , της Ιατρικής Εμβρύου και της Παθολογίας
  • Η InterGenetics έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 536.000 εξετάσεις Γενετικής σε Έλληνες και ξένους, ενώ έχουν γεννηθεί περισσότερα από 95.000 υγιή παιδιά μετά από προγεννητικό έλεγχο, που έγινε σε συνεργασία με μεγάλα μαιευτικά κέντρα, έγκριτους μαιευτήρες αλλά και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων