Τελοπεπτίδιο Ν (NTx)

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Πέμπτη