Σύνδρομο Li-Fraumeni – Γονίδιο TP53

Το σύνδρομο Li-Fraumeni (LFS) είναι ένα κληρονομούμενο σύνδρομο καρκίνου, με αυξημένο κίνδυνο για (κυρίως) σάρκωμα μαλακών μορίων, οστεοσάρκωμα, προ-εμμηνοπαυσιακό καρκίνο του μαστού, όγκους του εγκεφάλου καθώς και καρκίνωμα του φλοιού των επινεφριδίων (ACC). Αν και πολύ λιγότερο κοινά, έχουν επίσης περιγραφεί μελανώματα, όγκοι των γεννητικών κυττάρων, γαστρικά καρκινώματα και όγκοι Wilms σε ασθενείς με LFS. Η μέση ηλικία εκδήλωσης της κακοήθειας για άτομα με LFS είναι τυπικά μεταξύ 20 και 45 ετών, που είναι τουλάχιστον 2-3 δεκαετίες νωρίτερα από ό, τι αναφέρεται για το γενικό πληθυσμό για παρόμοιους τύπους καρκίνου.

Το σύνδρομο κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατή τρόπο κι οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου TP53, που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη p53. H πρωτεΐνη p53 υπάρχει σε όλα τα κύτταρα του σώματος κι αλληλεπιδρά με το DNA, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της κυτταρικής διαίρεσης, την επιδιόρθωση του DNA, τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο και το μεταβολισμό. Έχουν περιγραφεί περισσότερο από 200 παθολογικές μεταλλάξεις καθώς και ελλείψεις ενός ή περισσοτέρων εξονίων του γονιδίου TP53. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου για τους φορείς μεταλλάξεων του γονιδίου TP53 έχει εκτιμηθεί ότι είναι ~ 73% για τους άνδρες και σχεδόν 100% για τις γυναίκες.

Η InterGenetics εκτελεί ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS), όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων του γονιδίου TP53, καθώς κι ανάλυση ελλείψεων/διπλασιασμών, επιτρέποντας την ανίχνευση ποσοστού >99% των παθολογικών μεταλλάξεων της νόσου.

Βλέπε και γενωμική ανάλυση καρκίνων του γαστρεντερικού – 21 γονίδια