Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) για επιλογή ιστοσυμβατών εμβρύων

Γίνεται έλεγχος της ιστοσυμβατότητας των εμβρύων, για να χρησιμοποιηθούν αργότερα ως δότες για την θεραπεία ενός πάσχοντος τέκνου της οικογένειας (κύρια, με μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος ή/και μυελού). Εκτελείται σε βλαστομερίδια (βιοψία 3ης ημέρας), ή βλαστοκύστη (βιοψία 5ης ημέρας). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανάλυση της ιστοσυμβατότητας των εμβρύων αφορά μόνο την ανάλυση ιστοσυμβατότητας με ειδικούς πολυμορφικούς δείκτες STR’s της περιοχής των γονιδίων HLA (π.χ. λευχαιμίες ).

Περιλαμβάνει 2 στάδια:

  • Στάδιο 1: Σχεδιασμός και επικύρωση της διαδικασίας (γίνεται εφάπαξ)
  • Στάδιο 2: Εξέταση των προϊόντων βιοψίας (σε βλαστομερίδια ή σε κύτταρα βλαστοκύστης)

Ο χρόνος για την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, που αφορά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της διαδικασίας, είναι δύσκολο να καθοριστεί αλλά συνήθως ολοκληρώνεται σε περίπου 1 μήνα. Μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου σταδίου (το εργαστήριο θα σας ενημερώσει σχετικά), μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.