Οικογενές μελάνωμα – (Familial Melanoma) – Γονίδιο CDKN2A

Το μελάνωμα είναι ένας κακοήθης όγκος των μελανοκυττάρων, που παράγουν χρωστικές της μελανίνης και καθορίζουν το χρώμα του δέρματος, των μαλλιών και το χρώμα των ματιών. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης του μελανώματος, που οφείλεται κύρια σε αλλαγές στον τρόπο ζωής, που έχουν οδηγήσει σε αύξηση της έκθεσης στον ήλιο. Τα περισσότερα μελανώματα εκδηλώνονται ως σποραδικές περιπτώσεις χωρίς οικογενειακό ιστορικό. Ωστόσο, η εκδήλωση μελανώματος έχει αναφερθεί να είναι δύο φορές πιο συχνή σε άτομα με έναν πάσχοντα γονέα και τρεις φορές πιο συχνή εάν υπάρχει πάσχον αδελφός κι εννέα φορές πιο συχνό αν τόσο ένας γονέας όσο κι ένας αδελφός πάσχουν. Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης σε μια οικογένεια είναι πιθανόν να οφείλεται σε γενετικούς αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η προδιάθεση για μελάνωμα κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατή τρόπο και ο ισχυρότερος γενετικός παράγοντας κινδύνου σχετίζεται με κληρονομικές μεταλλάξεις του γονιδίου CDKN2A, που κωδικοποιεί δύο παρόμοιες πρωτεΐνες, ρ16/ΙΝΚ4 και Ρ14/ARF. Το γονίδιο CDKN2A είναι ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο και συμμετέχει στη ρύθμιση της κυτταρικής διαίρεσης και την απόπτωση.

Η μέση ηλικία κατά τη διάγνωση του μελανώματος είναι σημαντικά χαμηλότερη σε φορείς μεταλλάξεων του γονιδίου CDKN2A (~36 ετών) συγκριτικά με ασθενείς που δεν φέρουν μεταλλάξεις του γονιδίου. Επίσης, η ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού μελανώματος και καρκίνου του παγκρέατος μπορεί επίσης να υποδεικνύει την ύπαρξη κληρονομούμενων μεταλλάξεων του γονιδίου CDKN2A.

Εκτελούμε ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS), όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων του γονιδίου CDKN2A, καθώς και ανάλυση ελλείψεων/διπλασιασμών (που δεν ανιχνεύονται με DNA sequencing), επιτρέποντας την ανίχνευση ποσοστού >99% των παθολογικών μεταλλάξεων του γονιδίου.