Κρυοσφαιρίνες

  • Δείγμα από ορό αίματος (χωρίς ψύξη)
  • Η εξέταση εκτελείται σε 3 ημέρες από την ημέρα λήψης του δείγματος