Κρεατινίνη μετά θεραπείας

  • Δείγμα κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά