Ιοί και βακτήρια αναπνευστικού συστήματος

Οι ιικές λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι ένα πολύ κοινό κι ιδιαίτερα σημαντικό ιατρικό πρόβλημα, όπου η κλινική διάγνωση είναι συχνά δύσκολη εξαιτίας της ποικιλομορφίας των κλινικών συμπτωμάτων, που συμπίπτουν μεταξύ τους. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση του ασθενή καθώς και να περιορίσει τη μετάδοση ενός τέτοιου κρούσματος σε ένα περιορισμένο χώρο, όπως π.χ. μια μονάδα εντατικής θεραπείας για νεογνά. Τα εργαλεία και οι τεχνικές που αξιοποιούνται για τη διάγνωση των ιικών λοιμώξεων του αναπνευστικού, τα οποία βασιζόντουσαν σε έμμεσες διαδικασίες ανίχνευσης αντισωμάτων, έχουν αντικατασταθεί από μοριακές τεχνικές οι οποίες προσφέρουν πολλαπλά πλεονεκτήματα για την αναγνώριση και διάγνωση περισσοτέρων από δέκα ιούς λοίμωξης του αναπνευστικού σε έναν ασθενή με μια ανάλυση.

Επιπλέον, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η έγκαιρη διάγνωση των ιικών λοιμώξεων του αναπνευστικού έχουν μειώσει σημαντικά την άσκοπη χορήγηση αντιβιοτικών κι έχουν μειώσει το κόστος της περίθαλψης.

Εφαρμόζεται απευθείας μοριακή ανίχνευση του DNA των ιών, με ειδική multiplex αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης – PCR, και ανιχνεύονται οι 13 ιοί: Influenza A, Influenza B, Human respiratory syncytial virus A, Human respiratory syncytial virus B, Human Rhinovirus, Human coronavirus OC43/HKU1, Human coronavirus 229E/NL63, Human adenovirus, Human parainfluenza virus 1, Human parainfluenza virus 2, Human parainfluenza virus 3, Human bocavirus, Human enterovirus καθώς και τα 5 μικροβιακά στελέχη: Mycoplasma pneumonia, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia, Chlamydophila pneumonia και Legionella pneunophila.

ΛΗΨΗ: Ρινικο-φαρυγγικά υγρά ή επιχρίσματα, βρογχικά εκπλύματα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Το δείγμα διατηρείται στους 4 °C και αποστέλλεται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο στο εργαστήριο.