Γονίδιο TNNI3 – Διατατική καρδιομυοπάθεια 2Α (Cardiomyopathy, dilated, 2A)

OMIM 611880