Γονίδιο RPGR – Φυλοσύνδετη δυστροφία Cone-rod 1 (Cone-rod dystrophy, X-linked, 1)

OMIM 312610