Γονίδιο PSEN2 – Νόσος Alzheimer-4 (Alzheimer disease-4)

OMIM 600759