Γονίδιο PSEN1 – Νόσος Alzheimer τύπου 3 (Alzheimer disease, type 3)

OMIM 104311