Γονίδιο PRKAG2 – Υπερτροφική καρδιομυοπάθεια 6 (Cardiomyopathy, hypertrophic 6)

OMIM 602743