Γονίδιο PLEC – Μυϊκή δυστροφία limb-girdle, τύπου 2Q (Muscular dystrophy, limb-girdle, type 2Q)

OMIM 601282