Γονίδιο PABPN1 – Οφθαλμοφαρυγγική μυϊκή δυστροφία (Oculopharyngeal muscular dystrophy)

OMIM 602279