Γονίδιο MYH7 – Διατατική καρδιομυοπάθεια 1S (Cardiomyopathy, dilated, 1S)

ΟΜΙΜ 160760