Γονίδιο MERTK – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 38 (Retinitis pigmentosa 38)

OMIM 604705