Γονίδιο L1CAM – Αγενεσία του μεσολοβίου (Corpus callosum, partial agenesis of)