Γονίδιο KCNJ2 – Σύνδρομο Short QT 3, σύνδρομο Andersen (Short QT syndrome 3; Andersen syndrome)

OMIM 600681